8 mln zł na modernizację lotniska w Dąbiu w 2019 roku

Zapytanie do Prezydenta Szczecina dotyczące budżetu na modernizację lotniska w Dąbiu przesłał w grudniu radny Bazyli Baran z klubu Koalicji Obywatelskiej.

W 2018 roku w budżecie miasta na modernizację lotniska w Dąbiu była zarezerwowana kwota 5 mln zł, która miała być przeznaczona na odwodnienie lotniska i remont hangaru. W piśmie skierowanym do Piotra Krzystka Bazyli Baran zapytał „na jakim etapie jest realizacja obu zadań i ile z tych środków będzie wydatkowanych do końca tego [2018 – przyp. red.] roku. Proszę też o odpowiedź, czy będą zabezpieczone środki na realizację kolejnych zadań remontowych w następnym roku”.

31 grudnia 2018 r., w imieniu Piotra Krzystka, odpowiedzi na zapytanie udzielił zastępca Prezydenta Szczecina, Michał Przepiera. Wynika z niej, że w 2018 roku zostały wykonane ekspertyzy, prace przygotowawcze i dokumentacja dotycząca obu planowanych inwestycji, których łączny koszt wyniósł ponad 233 tysiące złotych. Zgromadzone analizy pozwoliły na wycenę wykonania odwodnienia (3 mln zł) oraz remontu hangaru i budynku administracyjno-socjalnego (5 mln zł). W 2019 roku na modernizację lotniska w Dąbiu Miasto Szczecin planuje więc przeznaczyć 8 mln zł. W swojej odpowiedzi na zapytanie radnego KO, Michał Przepiera wyjaśnił, że „kwota ta zostanie wprowadzona autopoprawką do projektu budżetu na rok 2019”.

Przypomnijmy, że docelowo Miasto chce przekształcić istniejące lotnisko sportowe Szczecin Dąbie (EPSD) na lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji (LUPOC). Po modernizacji miałoby ono być wykorzystywane dla potrzeb lotnictwa ogólnego (General Aviation), biznesowych usług lotniczych, lotnictwa gospodarczo-usługowego, lotnictwa specjalistycznego, lotnictwa sportowego, rekreacji i wypoczynku, hangarowania i przechowywania sprzętu lotniczego, działalności komercyjnej.

Więcej informacji o planowanych działaniach Miasta dotyczących lotniska w Dąbiu można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl