15 przetargów na wykonanie przystanków SKM zostało ogłoszonych

15 przetargów na wykonanie miejskiej części przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zostało ogłoszonych. Miasto Szczecin zgodnie z zapowiedziami realizuje swoją część tej ważnej dla regionu inwestycji. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniach mogą składać swoje oferty odpowiednio do 6 i 9 maja br.

Zadania obejmują m.in. wykonanie chodników, parkingów dla samochodów, stojaków na rowery, przebudowę lub budowę fragmentów ulic, modernizację infrastruktury (sieci teletechniczne i energetyczne, kanalizacja deszczowa itp.). Zadania realizowane będą w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że przyszli wykonawcy oprócz prac budowlanych, będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Lista inwestycji obejmuje:

Przystanek Szczecin Drzetowo.
Przystanek Szczecin Golęcino.
Przystanek Szczecin Łasztownia.
Przystanek Szczecin Niebuszewo.
Przystanek Szczecin Pogodno.
Przystanek Szczecin Skolwin.
Przystanek Szczecin Stołczyn (Glinki).
Przystanek Szczecin Dąbie (Południe).
Przystanek Szczecin Dąbie (Północ).
Przystanek Szczecin Dunikowo.
Przystanek Szczecin Trzebusz.
Przystanek Szczecin Turzyn.
Przystanek Szczecin Załom.
Przystanek Szczecin Zdroje.
Przystanek Szczecin Żelechowa.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl