109 Szpital Wojskowy w Szczecinie wkroczy w XXI wiek – modernizacja kompleksu

08:35
109 Szpital Wojskowy
Fot. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

Rozpoczęła się wielka modernizacja zabytkowego kompleksu budynków 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Na początek w wirtualnej przestrzeni powstanie koncepcja programowo-przestrzenna. W kolejnych etapach – projekty i prace modernizacyjne, które potrwają do 2024 roku.

Umowę na wykonanie koncepcji wielobranżowej programowo-przestrzennej dla modernizacji szpitala podpisał jego komendant, płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko z gdańską grupą Industria Project sp. z o.o., która wygrała przetarg na ten etap prac.

Fot. Podpisanie umowy przez komendanta, płk mgr inż. Krzysztofa Pietraszko z gdańską grupą Industria Project sp. z o.o.

Pierwszy etap – inwentaryzacja szpitala

Prace rozpoczną się od wykonania kompletnej inwentaryzacji budynku szpitala. Prace prowadzone będą w nowoczesnej technologii skanowania przestrzennego 3D z utworzeniem tzw. chmury punktów, z której powstanie trójwymiarowy model szpitala w technologii BIM (ang. Building Information Modeling).

Stworzenie takiego modelu pozwoli na wykorzystanie go na dalszych etapach prac projektowych, wykonawczych, a w przyszłości w zarządzaniu obiektem.

109 Szpital Wojskowy
Fot. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

Drugi etap – analiza i przygotowanie

Kolejnym etapem działań będzie wykonania analizy konstruktorskiej obiektu, dzięki czemu możliwe stanie się precyzyjne określenie stanu technicznego oraz gotowości budynku dla zaprojektowania nowoczesnych pomieszczeń medycznych.

Decydujące wnioski

Prace, w ramach podpisanej właśnie umowy, zakończy wreszcie opracowanie, w dialogu z przedstawicielami branży medycznej szpitala wojskowego, wielobranżowej koncepcji programowo- przestrzennej dla modernizacji budynku i dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa w zakresie technologii medycznej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 – Tak szeroki front robót pozwoli w przyszłości na prowadzenie etapowych prac projektowych, a następnie wykonawczych umożliwiających przystosowanie budynku naszego szpitala do wyzwań jakie stawia współczesna medycyna – wyjaśnia dr Maciej Matłok, reprezentujący grupę Industria Project. – Na podstawie wypracowanej koncepcji, powstawać będą już mogły konkretne projekty poszczególnych etapów modernizacji szpitala.

Nowoczesna placówka

Koncepcja, która powstanie, obejmie zarówno główny budynek szpitala przy ul. Piotra Skargi jak i budynki towarzyszące. Wszystkie prace odbywać się będą oczywiście pod nadzorem konserwatora zabytków.

Rozpoczynamy zatem kilkuletni proces modernizacji naszego pięknego, zabytkowego kompleksu budynków w samym sercu miasta – podkreśla komendant szpitala płk mgr inż Krzysztof Pietraszko. – W ich efekcie ten zabytkowy, piękniejszy, bo zmodernizowany budynek będzie jednocześnie spełniał wymagania niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnej placówki medycznej na miarę XXI wieku.

Industria Project 

Grupa firm Industria Project od ponad 15 lat zajmuje się przygotowaniem projektów obiektów ochrony zdrowia.

Grupa ponad 120 specjalistów tej firmy reprezentujących wszystkie niezbędne do projektowania szpitali branże działa z powodzeniem ma rynku polskim i europejskim, a portfolio zrealizowanych projektów obejmuje m.in. nową siedzibę Szpitala UniwersyteckiegoKrakowie – Prokocimiu, Szpital Kliniczny w Lublinie oraz obiekty medyczne w Austrii i na Litwie.

Wśród projektów, w realizacji której brali udział specjaliści tej firmy są też obiekty Wojskowej Służby Zdrowia – 5 Wojskowy Szpital KlinicznyPolikliniką w Krakowie oraz 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie.

90 lat świetności Szpitala

Budynek, w którym znajduje się dziś 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie został wybudowany w latach 1929-1931.

Fot. zdjęcie archiwalne szpitala

Przed II wojną światową była to jedna z najnowocześniejszych klinik położniczo-ginekologicznych w Niemczech.

Fot. zdjęcie archiwalne szpitala
109 Szpital Wojskowy
Fot. zdjęcie archiwalne szpitala

Po zakończeniu działań wojennych był pierwszym szpitalem w polskim Szczecinie udzielającym pomocy zarówno wojsku jak i ludności cywilnej. Przez minione lata szpital wrósł w historię miasta.

Koszt przeprowadzenia „Koncepcji wielobranżowej programowo-przestrzennej” szpitala to 1 082 400 zł.

Władze szpitala zakładają, że cały proces modernizacji szpitala potrwa do 2024 roku.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl