Węzeł Granitowa – wahadło na wiadukcie kolejowym

W związku z pracami na wiadukcie biegnącym nad linią kolejową 428, od 28 czerwca br. przewiduje się wprowadzenie ruchu wahadłowego w ciągu ul. Krygiera.

Z ruchu będzie wyłączona jezdnia ul. Krygiera znajdująca się na remontowanym wiadukcie kolejowym. Można się tutaj spodziewać ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją. Zmiany zostaną wprowadzone po porannym szczycie komunikacyjnym. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

O inwestycji

Inwestycja to przede wszystkim budowa skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną oraz przebudowa ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. Na jego miejscu  pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

węzeł granitowa
Fot. Wiadomości Szczecin

Koszt to ponad 114 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją inwestycji został przydzielony Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl