Pierwszy etap rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych już za nami. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji do ostatniej chwili potwierdzali chęć zapisu swoich pociech do szczecińskich placówek wychowania przedszkolnego.

W dalszym ciągu są dostępne wolne miejsca

Na potrzeby tegorocznej rekrutacji przygotowanych zostało ponad 11 000 miejsc, czyli blisko o 1200 więcej niż w ubiegłym roku. W zakończonym właśnie pierwszym etapie rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, brało udział łącznie  11 138 dzieci, z czego 6485 wniosków dotyczyło kontynuowania wychowania przedszkolnego (deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu), natomiast 4653 to wnioski, które zostały złożone przez rodziców dzieci dotychczas nieuczęszczających do przedszkoli publicznych. 215 dzieci biorących udział w rekrutacji nie mogło zostać przyjętych z uwagi na niespełnianie kryteriów naboru ze względu na wiek (2-latki), natomiast 877 maluchów nie znalazło miejsca w placówkach preferowanych przez rodziców (3 wskazanych na wniosku o przyjęcie). Jednak szczecińskie placówki wychowania przedszkolnego w dalszym ciągu dysponują wolnymi miejscami. Po dopełnieniu wszelkich formalności i uzupełnieniu elektronicznego systemu naboru, do dyspozycji rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pozostaje ponad 900 wolnych miejsc.

­- Rodzice, których dzieci nie znalazły miejsca w 3 wybranych przez siebie placówkach mogą uczestniczyć w naborze uzupełniającym na 900 wolnych miejsc w  szczecińskich przedszkolach – mówi Lidia Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. – Jeżeli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej okaże się, że i tym razem te wybory nie zapewnią dziecku przyjęcia do przedszkola­, prezydent miasta wskaże miejsce w placówce wychowania przedszkolnego dla każdego malucha biorącego udział w naborze.

Na złożenie stosownych dokumentów w rekrutacji uzupełniającej rodzice mają czas do piątku, 23 czerwca br.

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu rekrutacji, nabór uzupełniający również będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej.
To właśnie w tym miejscu można znaleźć informacje dotyczące terminarza rekrutacji uzupełniającej, wzory niezbędnych formularzy czy też dane dotyczące wolnych miejscach w poszczególnych placówkach przedszkolnych.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w naborze uzupełniający muszą wypełnić nowy wniosek i złożyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do wybranej przez siebie placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku w tradycyjnej, papierowej formie. Formularze można pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Wyniki naboru uzupełniającego zostaną podane do wiadomości we wtorek, 4 lipca br.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Zobacz również:

https://infoludek.pl/edukacja/wybierz-przedszkole-dla-swojego-malucha/