Prace rozbiórkowe na Małkowskiego – zamknięcie fragmentu ulicy

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe na kolejnej części ulicy Małkowskiego. Wiąże się to z zamknięciem fragmentu pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi, a Piastów.

Widać już postępy na pierwszym z remontowanych etapów – ul. Małkowskiego od ul. Bogusława X do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi. Widoczne są tak już nowe ciągi piesze, trwa układanie warstwy podbudowy pod jezdnię. Na zamkniętej dopiero części pomiędzy Królowej Jadwigi, a Piastów trwa demontaż nawierzchni. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę jezdni i chodników, wykonanie elementów małej architektury i zieleni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Na remontowanych fragmentach utrzymany jest ruch pieszy. Otwarte jest także skrzyżowanie Małkowskiego/Królowej Jadwigi.

Po remoncie okolica zmieni się diametralnie. Pojawią się nowe chodniki z płyt granitowych, wyremontowane będą jezdnie, wykonana zostanie mała architektura i zieleń. W rejonie remontowanych ulic pojawi się Strefa „Tempo 30”. Poprawi się więc bezpieczeństwo pieszych oraz zmieni charakter tego fragmentu miasta.

Wzdłuż ul. Małkowskiego pojawi się dwustronny szpaler drzew. Dwa z nich zaplanowano w kracie, przy kolejnych 24 drzewach zaprojektowano zieleńce. Pojawią się betonowe donice z siedziskiem z kompozytu drewnianego, zagospodarowane zielenią a przy skrzyżowaniu ulicy Małkowskiego z Królowej Jadwigi – miejsca do odpoczynku w otoczeniu zieleni. Wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego zaplanowano posadzenie 9 drzew.

Prace realizuje konsorcjum firm Elbud Sp z o.o. i Elbud s.c.. Koszt prac: 8 712 481,77 zł.
Roboty rozpoczęły się w marcu, a wykonawca na ich zrealizowanie ma 8 miesięcy.

Źródło:ZDiTM

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl