Nowy Urząd Stanu Cywilnego i śluby w ogrodzie

09:32
Urząd Stanu Cywilnego

usc_podstrona.jpg

Głównym celem planowanej inwestycji jest przeniesienie do lewego skrzydła Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej, Urzędu Stanu Cywilnego wraz z salą ślubów, która zlokalizowana będzie w dotychczasowej sali obrad Rady Miasta. Inwestycja połączona będzie z rewitalizacją ogrodu przylegającego do sali obrad, tak aby umożliwić, cieszące się coraz większą popularnością ceremonie plenerowe.

Urząd Miasta planuje kompleksowe odnowienie lewego skrzydła szczecińskiego magistratu. Inwestycja obejmuje, przeniesienie obecnej Sali Rady Miasta do pomieszczeń po byłej filharmonii, co pozwoli wygospodarować przestrzeń do utworzenia nowej sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, połączonej z odnowionymi ogrodami. Sala będzie dysponowała lepszymi warunkami do przeprowadzania uroczystości np. więcej miejsca dla gości weselnych, bezkolizyjny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Remont Sali sesyjnej jest jednym z etapów tej modernizacji, aby można było realizować salę ślubów, należy zwolnić dotychczasowe pomieszczania zajmowane przez Radę. Nowe pomieszczenia służyć będą potrzebom Urzędu Stanu Cywilnego, który w chwili obecnej zajmuje pomieszczenia na Zamku Książąt Pomorskich. Dzięki tej zmianie w centrum miasta powstanie funkcjonalne oraz reprezentacyjne miejsce, służące osobom chcącym zawrzeć związek małżeński.

Miasto posiada projekt budowlano-wykonawczy związany z remontem pomieszczeń po byłej siedzibie filharmonii szczecińskiej i jest gotowe na przygotowanie przetargu na przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach remontu zamontowane zostaną kamery umożliwiające prowadzenie streamingu video z sesji Rady Miasta. Sala będzie dostosowana do obsługi mediów, wygospodarowane zostaną miejsca do pracy dla radnych oraz gości. Dzięki remontowi, posiedzenia rady miasta oraz inne spotkania będą się odbywać w o wiele bardziej komfortowych warunkach, zarówno dla radnych, jak również gości i mediów.

Koszt realizacji tej inwestycji to 8 000 000 złotych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin