Ferie zimowe 2017 w placówkach oświatowych

Tegoroczny wypoczynek w ramach ferii zimowych odbędzie się w dniach 13-26 lutego 2017 r. Szczecińskie placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe przygotowały wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w większości przypadków w obu tygodniach ferii.

W oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Szczecina budżet na rok 2017, Wydział Oświaty na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży podczas zimowej przerwy feryjnej przeznaczył środki w kwocie 257 025zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie organizacji wypoczynku, którego organizatorami są szczecińskie szkoły i placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. Dodatkowo celem zapewnienia opieki dzieci z klas
zerowych i pierwszych podczas przerwy feryjnej,  w ramach realizacji pakietu rozwiązań „Mały uczeń PIERWSZA KLASA, Wydział zabezpieczył środki w wysokości 307 525zł, na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania przez szkoły podstawowe.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez szkoły i placówki oświatowe

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin rozpatrzył 50 wniosków ze szczecińskich szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych o dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży organizowanych w ramach przerwy feryjnej zimą 2017r., w tym:

  • organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania – dla  1009 uczestników,
  • organizację obozów sportowych i sportowo-rekreacyjnych – dla 425 uczestników,
  • organizację półkolonii w ramach pakietu rozwiązań „Mały uczeń PIERWSZA KLASA” – dla 1500 uczestników.

Pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone wnioski przyznając środki w wysokości:

  • 13 0171 zł – na wypoczynek w miejscu zamieszkania organizowany w 20 placówkach dla 1009 uczniów,
  • 56 854 zł – na organizację wypoczynku w formie obozów sportowych, sportowo-rekreacyjnych przez 12 organizatorów dla 425 uczestników,
  • 307 525 zł – na organizację opieki dla uczniów klas „O” i „”, w ramach zadania „Mały uczeń Pierwsza Klasa”, w formie półkolonii w 29 szkołach dla 1500 uczniów.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług, w tym wyżywienia i uatrakcyjnienie realizowanego programu wychowawczo-edukacyjnego oraz zabezpieczenie opieki wychowawczej.

Szczegółowa lista szkół i placówek oświatowych, które będą organizowały wypoczynek dla dzieci i młodzieży:

Wykaz półkolonii organizowanych przez szczecińskie placówki oświatowe – ferie 2017

Aktywne formy wypoczynku 2017

Dofinansowaniem objęty zostanie wypoczynek organizowany przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze dla 2 934 uczniów.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe

Na ogłoszony w grudniu 2016r., otwarty konkurs na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach „FERII ZIMOWYCH 2017”, wpłynęło 18 ofert zawierających propozycje organizacji różnych form spędzania czasu wolnego – wypoczynku w miejscu zamieszkania dla ponad 500 uczestników. Złożone wnioski obecnie są sprawdzane pod względem formalnym i przygotowywane do komisji, która je oceniała 30 stycznia 2017r. Szczegółowa lista organizacji pozarządowych, które będą organizowały zajęcia w ramach tegorocznych ferii zimowych zostanie opublikowana niebawem.

Ogółem na dofinansowanie organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas przerwy feryjnej 2017 przeznaczono środki w wysokości 564 550 zł celem dofinansowania udziału ponad 3400 uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych w różnych formach aktywnego, bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku.

Poza wyżej wymienionymi działaniami związanymi z dofinansowaniem organizowanego wypoczynku, Gmina Miasto Szczecin w ramach programów „Osiedlowe Centra Sportu i Rekreacji” i „Moje Boisko Orlik 2012”, będzie kontynuować program „Animator środowiskowy” prowadzony przez nauczycieli i animatorów sportu (55 animatorów na 30 kompleksach sportowych), finansowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych w trakcie trwania ferii zimowych”.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin