Ferie 2017 z Instytutem Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych na zajęcia edukacyjne, które odbędą się w drugim tygodniu ferii zimowych w siedzibie IPN przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia indywidualne, nie grup zorganizowanych.

Zajęcia są nieodpłatne, ale należy się zgłosić mailowo na adres: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:

21 lutego (wtorek) – dla dzieci z klas I – III [tylko z opiekunami]

10.00-13.00

„Symbole Niepodległej”

W czasie zajęć przyjrzymy się wszystkim symbolom Rzeczpospolitej Polski. Porozmawiamy o ich pochodzeniu i znaczeniu dla Polaków. Podsumowaniem będzie rozwiązanie testu „Wokół symboli narodowych”. Po części merytorycznej dzieci wraz z opiekunami będą mogły rozegrać gry edukacyjne IPN: „Polak mały” oraz „Znaj Znak pamięć”.

22 lutego (środa) – dla dzieci z klas IV-VI

„Historia symbolami malowana”

Warsztaty przygotowane w oparciu o grę „Znaj Znak”. Uczestnicy poznają historię poprzez pryzmat symboli i postaci zamieszczonych w grze. Następnie uczestnicy, podzieleni na grupy, przygotowują plansze wystawy wykorzystując poznane materiały. Plansze będą prezentowały różne działy tematyczne (np. życie codzienne, wydarzenia polityczne, itp.). Zakończeniem będzie prezentacja sporządzonych plansz, podczas której uczniowie wyjaśnią swój cel i dobór materiałów. Na zakończenie spotkania będzie możliwość rozegrania gier edukacyjnych IPN, np. „303”, „111” (duże).

23 lutego (czwartek) – dla dzieci z klas IV-VI

„Polskie drogi do niepodległości”

Warsztaty przygotowane w oparciu o puzzle edukacyjne „IV rozbiór Polski” oraz wybrane karty z gry „Znaj Znak”. Zajęcia złożone są z trzech części: krótkie wprowadzenie, ćwiczenia z osią czasu i symbolami, ćwiczenia z mapą (puzzle) i fotografiami. Na zakończenie spotkania będzie możliwość rozegrania gier edukacyjnych IPN, np. „303”, „111” (duże).

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie