Znamy terminy naborów do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Trwają przygotowania do tegorocznych rekrutacji do szczecińskich placówek oświatowych. Kiedy rozpoczną się nabory?

O planowanych terminach naborów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych, poinformował dziś Urząd Miasta Szczecin.

Nabór elektroniczny

Nabory do szczecińskich placówek oświatowych będą odbywały się drogą elektroniczną. Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola lub szkoły, rodzice powinni skorzystać ze strony internetowej naboru. Tam znajdą informacje dotyczące między innymi oferty poszczególnych szczecińskich placówek oświatowych, terminarze naborów oraz kryteria rekrutacji. Wkrótce na stronie naboru zostanie udostępniony specjalny informator, w którym znajdą się najważniejsze kwestie związane z tegorocznym procesem naboru.

Rekrutacja do przedszkoli

W tym roku nabór do placówek wychowania przedszkolnego rozpocznie się 12 marca. Od tego dnia, rodzice muszą złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wstępne wyniki rekrutacji będą znane 20 kwietnia br. Rodzice, których dzieci zostaną przyjęte, powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Mogą to zrobić w terminie od 23 do 26 kwietnia br. Ostateczne wyniki naboru właściwego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych poznamy 27 kwietnia 2018 r. po godzinie 15.00.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  przeprowadzone zostanie w maju.

Z szczegółowym terminarzem rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Rekrutacja do podstawówek

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się w tym samym dniu co rekrutacja do przedszkoli, czyli 12 marca 2018 r. 

Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach, kandydaci do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły z oddziałem sportowym, będą musieli przejść próby sprawnościowe.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru do klas I szkół podstawowych poznamy 16 kwietnia. Następnie, rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia ich dziecka do wybranych placówek. Ostateczne wyniki naboru do klas I szkół podstawowych podane zostaną 23 kwietnia br. o godzinie 12.00.

Szczegółowy terminarz rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl