Znamy laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Noble”

24 czerwca br. zostały przyznane nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe na Pomorzu Zachodnim.

O przyznaniu prestiżowych nagród dla naukowców z naszego regionu poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Pula nagród w konkursie wynosiła 90 tys. zł, a kandydatów zgłaszali  rektorzy zachodniopomorskich uczelni i członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Celem konkursu, który odbywa się od 2001 roku, jest promocja i wyróżnienie wybitnych prac naukowych, których autorami są naukowcy z Pomorza Zachodniego.

Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za 2017 rok zostali:

  1. W dziedzinie nauk humanistycznych dr hab. Beata Bugajska, Instytut Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę naukową „The ninth stage in the cycle of life – reflections on E.H. Erikson’s theory”, opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie Ageing & Society.
  2. W dziedzinie nauk podstawowych prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, Zakład Patologii Ogólnej, Wydział Lekarski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, za „Badania podstawowe i wdrożenie prototypowego zestawu do pobierania krwi pępowinowej”.
  3. W dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. Rafał  Rakoczy, prof. nadzw. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Inżynierii  Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, za „Badania wpływu wirującego pola magnetycznego w inżynierii bioprocesowej i przemysłowe zastosowanie rozwiązania konstrukcyjnego”.
  4. W dziedzinie nauk ekonomicznych dr hab. inż. Jarosław Jankowski z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych oraz Zespołu Analityki Systemów Internetowych i Badań Sieci Złożonych Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za cykl sześciu artykułów naukowych opublikowanych w 2017 roku, w międzynarodowych czasopismach naukowych z łącznym Impact Factorem – 16.536.
  5. W dziedzinie nauk rolniczych dr hab. inż. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw. ZUT Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony Wód z Katedry Technologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w diagnostyce molekularnej chorób wirusowych oraz zgodności gatunkowej ryb i przetworów rybnych.
  6. W dziedzinie nauk medycznych prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Genetyki i Patomorfologii za prace dotyczące wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na ryzyko zachorowania na raka jajnika.
  7. W dziedzinie nauk o morzu zespół pod kierunkiem dr Nickolai Davidovicha, dr Romain Gastineau i  prof.  Andrzeja Witkowskiego, Uniwersytet Szczeciński, za odkrycie i opisanie unikatowego sposobu reprodukcji okrzemek z rodzaju Ardissonea.
  8. W dziedzinie nauk artystycznych dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie za osiągnięcia artystyczne w roku 2017 jako dyrygent Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl