Od nadchodzącego roku szkolnego 2017/2018 rodzice „zerówkowiczów” nie będą musieli martwić się o zapewnienie odpowiedniej opieki swoim maluchom podczas ferii i wakacji. Wszystko dzięki temu, że szczecińskie oddziały zerowe staną się placówkami nieferyjnymi.

Od wtorku, 18 kwietnia br. rodzice dzieci uczęszczających do szczecińskich przedszkoli publicznych mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w tej samej placówce przez kolejny rok. Dotyczy to również dzieci urodzonych w 2011 roku, czyli 6-latków. Jednak rodzice dzieci 6-letnich mają do wyboru kilka dróg – mogą pozostawić dziecko na kolejny rok w przedszkolu, zapisać je do pierwszej klasy szkoły podstawowej (o ile odbyło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) lub zapisać je do oddziału zerowego funkcjonującego przy szkole podstawowej.

Wielu rodziców szczecińskich 6-latków ma wątpliwości dotyczące tego, jaką drogę powinno wybrać dla swojego dziecka. Zastanawiają się czy wysłać swoje dziecko do oddziału zerowego w szkole podstawowej czy pozostawić je na kolejny rok w przedszkolu. Jednym z argumentów, który rodzice podają za pozostawieniem dziecka w przedszkolu był ten mówiący o tym, że przedszkole to placówka, która w przeciwieństwie do szkół funkcjonuje również podczas ferii zimowych lub wakacji i tym samym zapewnia opiekę najmłodszym. Od roku szkolnego 2017/2018 ulegnie to zmianie – szkolne zerówki, podobnie jak przedszkola, stają się placówkami nieferyjnymi. Oznacza to, że dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów zerowych funkcjonujących w szczecińskich szkołach podstawowych będą miały zapewnioną pełną opiekę również w trakcie przerwy zimowej i letniej.

Dzięki przemianie „zerówek” w placówki nieferyjne zrównane zostaną warunki kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z przedszkolami. Podobnie jak w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, rok szkolny nie będzie się kończył w czerwcu, a dopiero 31 sierpnia. Oznacza to, że „zerówkowicze” będą mieli zapewnioną odpowiednią opiekę przez cały rok – również w trakcie przerw takich jak ferie zimowe czy wakacje. Ponadto, najmłodsi, którzy będą uczęszczali do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, nie będą musieli korzystać z opieki świetlicowej, za to przez cały dzień będą przebywać w tej samej grupie rówieśniczej. Warto również podkreślić, że dzięki zapisaniu dziecka do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej, będzie ono miało dostęp do bazy dydaktycznej szkoły (np. sala gimnastyczna, biblioteka, boisko szkolne, sala komputerowa, pracownie rozwoju zainteresowań dzieci etc.)

Rekrutacja do szczecińskich przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 25 kwietnia br.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Zobacz również:

https://infoludek.pl/edukacja/rekrutacje-na-rok-szkolny-20172018-harmonogramy/