Collegium Medyczne Medica od ponad 10 lat kształci specjalistyczne kadry medyczne. To jedna z pierwszych niepublicznych szkół medycznych w regionie. Szkoła oferuje kształcenie na poziomie szkół policealnych i medycznych, w liceum medyczno-kosmetycznym oraz na kursach zawodowych.

Rozmawiamy z Panią Patrycją Czają, dyrektorem Szczecińskiego Oddziału C. M. Medica.

W Medice trwa rekrutacja letnia. Jakie kierunki kształcenia są w obecnym naborze najpopularniejsze?

W pierwszej kolejności są to: technik farmaceutyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog oraz kosmetyka. Dodatkowo dużym powodzeniem cieszą się również tzw. kierunki „opiekuńcze”, czyli opiekun medyczny oraz terapia zajęciowa. Warto wspomnieć, że nasi absolwenci otrzymują konkretny zawód z państwowymi uprawnieniami (państwowe świadectwo i dyplom zawodowy z suplementem europejskim). Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na dedykowanej stronie dla oddziału w Szczeciniedla oddziału w Stargardzie.

Co jest kluczem do sukcesu waszych absolwentów?

Stawiamy na kształcenie praktyczne! W Medice dbamy o to, aby słuchacze poznali swój przyszły zawód jak najlepiej, dlatego ciągle inwestujemy w profesjonalne pracownie i najlepszą kadrę specjalistów praktyków. Ponad 50% zajęć stanowią zajęcia praktyczne, a dzięki patronatowi pracodawców nasi słuchacze mają zagwarantowane praktyki zawodowe, bezpłatne szkolenia i dostęp do najnowszych technologii. Wielu ze słuchaczy Medici właśnie podczas praktyk zawodowych zapewnia sobie miejsce na rynku pracy, bo pracodawcy widząc ich umiejętności chcą ich u siebie zatrzymać.

Kto może zostać Waszym słuchaczem – jakie są warunki rekrutacji?

W szkole policealnej i medycznej Medica może uczyć się każda osoba dorosła, która ukończyła szkołę średnią (nie ma górnej granicy wieku). Co ważne: nie wymagamy matury, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Już teraz można zarezerwować sobie miejsce poprzez nasz formularz internetowy

Czyli wybór dobrej szkoły medycznej to nie trend, ale inwestycja w przyszłość…

– Tak, branża medyczna stale się rozwija, więc warto wybrać tę ścieżkę kariery oraz szkołę nastawioną na kształcenie praktyczne, stawiającą na partnerstwo z pracodawcami, a taka jest właśnie Medica. Łączymy się z rynkiem pracy! Wiemy, że pracodawcy zwracają uwagę na umiejętności praktyczne i praktykę zawodową, tym samym nasi absolwenci opuszczając mury Medici mają wyrobioną markę, czyniąc ich jednymi z najatrakcyjniejszych kandydatów na rynku pracy.

 

Informacje i zapisy
Collegium Medyczne Medica

Oddział Szczecin
ul. Dworcowa 20 A
Bezpłatna infolinia 800 800 188, Tel.  91 433 31 74
e-mail: info.szczecin@medica.edu.pl
www: www.medica.edu.pl
Fb: www.facebook.com/MedicaCollegiumMedyczneSzczecin

Oddział Stargard
ul. B. Chrobrego 8c/21
Bezpłatna infolinia 800 800 188, Tel.  91 573 21 22
e-mail: info@medica.edu.pl
www: www.medica.edu.pl
Fb: www.facebook.com/MedicaCollegiumMedyczneStargard

 
 Artykuł sponsorowany