Zagraj w Start Up! – konkurs dla młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych!

14:43
Zagraj w Start Up!

Zagraj w Start Up to konkurs, który organizuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz. Wydarzenie odbywa się w ramach realizowanego projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży.

Zagraj w Start Up – co wiemy o konkursie?

Celem konkursu jest promowanie kreatywności i przedsiębiorczości. Ma się to odbywać poprzez popularyzację zagadnień z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodych osób, a także za pomocą rozwijania kreatywności i samodzielności uczestników, jako kompetencji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w przestrzeni biznesowe. Organizatorzy konkursu chcą promować ideę samozatrudnienia jako środka do niezależności na rynku pracy. Założeniem konkursu jest także propagowanie dostępności środków z funduszy unijnych i budżetu Państwa, jako skutecznych narzędzi aktywizacji na rynku pracy.

Kto może wziąć w nim udział?

Do konkursu może zgłosić się każdy mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego w wieku od 15 do 25 lat. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.  Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie będą musieli opracować projekt biznes planu, który będzie spójnym pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej. Wzór projektu można znaleźć w załączniku dostępnym na stronie konkursu, można znaleźć tutaj.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć podpisany formularz zgłoszenia, oświadczenie dotyczące praw autorski oraz opracowany projekt biznesplanu do siedziby Województwa Zachodniopomorskiego na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin. Termin zgłaszania projektów upływa 28 kwietnia 2023 roku.

Autor zwycięskiego pomysłu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 4 tys. zł, który będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu IT. Dodatkowo osoba, która zajmie pierwsze miejsce zostanie objęta wsparciem mentorskim oraz otrzyma pomoc w poszukiwaniu środków finansowych na realizację swojego pomysłu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2023 roku.

Zagraj w Start Up!
źródło: materiały organizatora

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl