XIII LO w Szczecinie najlepsze w Polsce

08:50
xiii lo 150115

Oficjalne ogłoszenie wyników Rankingu nastąpiło 14. stycznia 2016 r.

Słynna szczecińska „Trzynastka” przez kilka lat była liderem tego rankingu. Po zmianie kryteriów oceniania, przestała zajmować pierwsze miejsce, ale zawsze pozostawała w czołówce. Rok temu zajęła w Rankingu 6. miejsce.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, co roku zestawia efekty nauczania 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.

W Rankingu, oprócz XIII LO znalazły się również inne szczecińskie licea. II LO im. Mieszka I sklasyfikowano na 60. pozycji (rok temu zajmowało 24. miejsce), V LO im. Adama Asnyka zostało umieszczone na 96. miejscu (rok temu na 95. miejscu), natomiast IX LO im. Bohaterów Monte Cassino zajęło 170. miejsce (rok temu 64.). W czwartej setce rankingu znalazło się również XIV LO. Placówka zajęła 328. miejsce w Rankingu (rok temu 116. miejsce).

W Rankingu Techników 2016 z naszego regionu najwyżej sklasyfikowano Technikum Zawodowe nr 2 w ZS im. H. Sienkiewicza z Kołobrzegu, które zajęło 13. miejsce (w zeszłym roku 10. miejsce). Na 25. miejscu (awans o jedno miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem) jest Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie. Na 42. miejscu (spadek o dwie pozycje w porównaniu z zeszłym rokiem) jest natomiast Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie. W pierwszej setce Rankingu Techników znalazły się jeszcze dwie szkoły ze Szczecina: Technikum Zawodowe nr I w ZS Budowalnych (85. miejsce) i Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E (91. miejsce).

Pod uwagę przy umieszczaniu liceum w rankingu brano trzy czynniki. Pierwszy z nich to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), drugi – wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.), a trzeci to sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc.). Ponadto już po raz drugi w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Przy tworzeniu Rankingu Techników brano pod uwagę wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), matury z przedmiotów dodatkowych (25 proc.), a także wyniki z egzaminu zawodowego (30 proc.) i sukcesy w olimpiadach (20 proc.).

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

ul. Unisławy 26
70-001 Szczecin
tel. 91 423 25 66
e-mail: sekretariat@13lo.szczecin.pl