Wybitni młodzi naukowcy ze Szczecina otrzymali stypendium ministra

Sandra Ilona Paszkiewicz oraz Piotr Franciszczak z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, a także dr inż. Paweł Ziemba z Instytutu Zarządzenia US znaleźli się w gronie 211 wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Jarosław Gowin przyznał stypendia naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania i mają na swoim koncie dokonania naukowe o międzynarodowym zasięgu.

W gronie laureatów znaleźli się dr inż. Sandra Ilona Paszkiewicz i dr inż. Piotr Franciszczak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, których doceniono za badania naukowe prowadzone w zakresie inżynierii materiałowej.

Dr Paszkiewicz obecnie realizuje prace badawcze nad syntezą nowych materiałów polimerowych opartych częściowo lub w całości na surowcach odnawialnych (m.in. związkach pochodzenia roślinnego, takich jak skrobia czy ligninoceluloza). Natomiast dr Piotr Franciszczak zajmuje się kompozytami wzmacnianymi włóknami krótkimi do przetwórstwa wtryskowego. Opracowywane przez niego procesy wytwarzania mają zapewnić wyższe parametry mechaniczne oraz obniżyć koszt materiałowy.

Z kolei stypendysta z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr inż. Paweł Ziemba bada m.in. metody wielokryterialnego wspomagania decyzji i baz wiedzy, które znajdują zastosowanie w rozwoju inteligentnych systemów decyzyjnych na potrzeby szeroko rozumianego zarządzania.

Wszyscy laureaci będą otrzymywali stypendia z resortu nauki w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do trzech lat.

W tym roku poddanych ocenie zostało ok. 1,4 tys. wniosków o stypendium. Najwięcej stypendystów wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego (23), Uniwersytetu Warszawskiego (17) i z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (10).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl