Zaczyna się nabór wniosków na stypendia dla młodych artystów.

Sześciu artystów z Pomorza Zachodniego może otrzymać marszałkowskie stypendium, które w 2022 roku wynosi 90 tys. zł. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2022 roku. Trwa także nabór wniosków do programu „Janko Muzykant”.

Kto może otrzymać stypendium?

Środki mogą otrzymać te młode osoby, które zajmują się profesjonalnie twórczością artystyczną. Stypendia mogą być przyznane osobom do 35 roku życia, które mieszkają lub tworzą w województwie zachodniopomorskim. Mogą się o nie ubiegać również autorzy projektów, które dotyczą Pomorza Zachodniego.

Marszałek Olgierd Geblewicz, mówi: Cieszę się, że młodzi artyści chcą tworzyć wyjątkowe dzieła właśnie na Pomorzu Zachodnim. Zawsze staramy się doceniać reprezentantów różnych dziedzin sztuki. Chcemy, żeby rozwijali swoje talenty, zaskakiwali pomysłowością, dlatego z przyjemnością co roku wspieramy wspaniałe i nietuzinkowe projekty. Z dużym zaciekawieniem czekam na tegoroczne propozycje.

W 2021 roku stypendia dostali: Adrianna Alksnin, Mateusz Czarnowski, Marek Mardosewicz, Karol Nasiłowski, Patryk Sikora i Stanisław Aleksandrowicz. Otrzymali je za następujące projekty: napisanie książki prozatorskiej, koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną, napisanie utworu dramatycznego (tekstu słuchowiska), nagranie i wydanie płyty na kontrabas i fortepian, skomponowanie utworu na orkiestrę symfoniczną i elektronikę oraz nagranie autorskiej płyty z zespołem.

Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną przyznaje się od 2006 roku. Otrzymało je 57 osób. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi ponad 700 tys. zł.

Szczegóły i lista niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku, są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Program Janko Muzykant

Program stypendialny Janko Muzykant jest skierowany dla dzieci uzdolnionych muzycznie, które chcą rozwijać swoje umiejętności. Wnioski mogą składać do 4 kwietnia 2022 roku.

To już dziesiąta edycja programu. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym (od I klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej). W 2022 roku na stypendia przeznaczono 100 000 zł.

Anna Bańkowska, członkini Zarządu Województwa, mówi: Realizujemy wsparcie dla najmłodszych muzyków od kilku lat. Udało się pomóc blisko 200 utalentowanym osobom. Muzyczne pasje ma wielu mieszkańców regionu, jednak zdarza się tak, że sytuacja materialna w danej rodzinie nie pozwala im w pełni rozwijać tych zainteresowań, dlatego spieszymy z finansową pomocą.

Wnioski mogą składać opiekunowie dzieci, przedstawiciele szkół lub środowisk twórczych. Czas kończy się 4 kwietnia 2022 roku. Stypendium dla jednego dziecka to maksymalnie 5000 zł. Może być ono przeznaczone na zakup instrumentu muzycznego, akcesoriów do instrumentów albo opłacenia udziału w warsztatach muzycznych oraz mistrzowskich kursach wykonawczych.

Stypendium „Janko Muzykant” przyznawane jest od 2013 roku. Lista stypendystów marszałka to blisko 200 osób.

Szczegółowe informacje o naborze są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl