Wkrótce konferencja „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”

Trwają zapisy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 24 listopada br. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematyka konferencji

Kiedy w roku 2007 Fundacja „Tęcza Serc” zorganizowała po raz pierwszy konferencję, szukaliśmy odpowiedzi na nurtujące problemy w rozwoju naszych dzieci. Wspólnie z odbiorcami pierwszej i kolejnych konferencji poznawaliśmy niszczący wpływ alkoholu spożywanego przez kobiety w ciąży na ich dzieci. Szkodliwość alkoholu dla płodu i jego wpływ na zaburzenia rozwoju w okresie życia płodowego nie jest już przez nikogo kwestionowany. Nie od dziś wiemy również, że kolejnym odczuwanym przez dorosłych (szczególnie przez opiekunów zastępczych) problemem jest nawiązanie stałych relacji z dziećmi, które zdają się nie potrzebować bliskich, ciepłych więzi. Nawiązują więzi bardzo płytkie, powierzchowne lub też bardzo intensywne i w krótkim nieprzewidywalnym czasie, bez żadnego powodu zrywają je.

Tegoroczna konferencja będzie próbą odpowiedzi na niepokoje i dylematy rodziców zastępczych oraz osób pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w obszarze tych relacji. Często bowiem dzieci trafiające pod opiekę tych dorosłych są już zdiagnozowane pod kątem FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), zdiagnozowana jest ich sytuacja rodzinna, ale diagnoza prawie nigdy nie uwzględnia problemu jakości interakcji pomiędzy rodzicami a dziećmi we wczesnym okresie ich rozwoju, co skutkuje negatywnymi konsekwencjami w późniejszym funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Wczesne relacje bowiem tworzą zręby funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.

Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego US współorganizatorem konferencji

Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego US pogłębiający wiedzę na temat relacji społecznych i działań sprzyjających ich budowaniu, poprzez współorganizację niniejszej konferencji tworzy bezpieczne środowisko do poszukiwania odpowiedzi na pytania – istotnych dla specjalistów, jak i zwykłych rodzin. Temat kształtowania więzi ujęty jest w kontekście profilaktyki uzależnień, jako działaniu ściśle sprzężonym ze sobą i niezwykle istotnym do budowania zaplecza społecznego człowieka.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Zebraliśmy już ogromną wiedzę, wciąż ją pogłębiamy i uzupełniamy, drążymy, pytamy, dzielimy się praktyką, ale wciąż mamy wiele pytań. Dlatego zaproszenie na konferencję kierowane jest do studentów nauk humanistycznych, przedstawicieli świata nauki, praktyków, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, wychowawców, rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych.

Program i zapisy

Program konferencji można znaleźć TUTAJ.

Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji, proszone są o wypełnienie formularza do 17 listopada 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest bezpłatna – dofinansowana ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście.

Więcej informacji: www.teczaserc.pl

Autor: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”