Wiadomo, co się stanie z Centrum Edukacji Ogrodniczej

Centrum Edukacji Ogrodniczej zostanie przekształcone w Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej. Ma się tak stać w wyniku połączenia placówki z Zespołem Szkół nr 2.

Centrum Edukacji Ogrodniczej nie zostanie zlikwidowane. Jak wynika z informacji Urzędu Miasta w Szczecinie, placówka zostanie połączona z Zespołem Szkół nr 2. Robocza nazwa nowego miejsca na edukacyjnej mapie Szczecina to Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej. Cel? Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Utworzenie nowej placówki dydaktycznej planuje się z dniem 1 września 2020 r. Nowa siedziba szkoły mieścić się będzie przy ul. Portowej w Szczecinie.

Co stanie się z uczniami CEO?

Miasto proponuje, aby uczniowie uczęszczający obecnie do Centrum Edukacji Ogrodniczej  dokończyli naukę w wybranych zawodach w nowej placówce. Dodatkowo, planowane jest ogłoszenie naboru „nowych” uczniów na kierunki kształcenia zawodowego dotychczasowego Centrum Edukacji Ogrodniczej, tj.:

  • technik ogrodnik,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik weterynarii,
  • ogrodnik,
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Internat w nowej siedzibie

Nowa placówka to również nowy internat. Z dniem 1 września 2019 roku przy ul. Portowej będzie dostępnych 50 miejsc, a rok później ta liczba ma się podwoić. W nowym internacie uczniowie będą mieli zapewnione lepsze warunki socjalno-bytowe.

W placówce przy ul. Batalionów Chłopskich od wielu lat obserwuje się problem z naborem. Połączenie Centrum Edukacji Ogrodniczej z Zespołem Szkół nr 2, który funkcjonuje przy ul. Portowej 21, ma pozwolić a efektywne wykorzystanie zasobów budynków obu szkół. Teren, na którym znajduje się Centrum Edukacji Ogrodniczej będzie nadal związany z funkcjami oświatowymi. Co istotne uczniowie szkoły w dalszym ciągu będą mogli z niego korzystać w ramach zajęć edukacyjnych (szklarnie pozostaną jako warsztaty).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl