Weź udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”

Trwa przyjmowanie prac do 10. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński, którego celem jest ukazanie piękna matematyki.

Konkurs „Matematyka w obiektywie” stanowi część międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics In Focus” organizowanego przez Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach projektu, którego pomysłodawczynią i kierownikiem jest dr hab. prof. US Małgorzata Makiewicz, odbywają się również m.in. konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

W konkursie udział może wziąć każdy. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy: do 20. roku życia i powyżej 20 lat. Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl i przesłanie maksymalnie sześciu zatytułowanych zdjęć. Tematem fotografii powinna być matematyka w sztuce, zjawiskach przyrodniczych i fizycznych. Zdjęcia można przesyłać do 15 listopada br.

10. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie
Fot. Santina Oyarce-Yuzzelli – Suma łódek

Ideą konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” jest połączenie obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) związanej z matematyką zmienia kategorię pracy z fotografii na zestaw (zdjęcie i tekst), co nadaje jej sens poznawczy.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, a ich fotografie będą nominowane do wystaw.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym konkursu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie mwo.usz.edu.pl.

10. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie
Fot. Materiały promocyjne organizatora

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl