Warsztaty dla nauczycieli – Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

12:58
Siła Młodych – Most Pokoleń
Źródło: ZCDN w Szczecinie

Hasło tegorocznej IV edycji Tour de Konstytucja to: „Siła Młodych – Most Pokoleń”. W ramach tego wydarzenia 8 marca w ZCDN w Szczecinie odbędą się warsztaty dla nauczycieli poświęcone ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym.

Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy.

Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Igor Tuleya, Danuta Przywara.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane metody aktywizujące mające na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, budowanie wzajemnych relacji oraz umiejętność argumentacji.

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, by pod okiem specjalistów wypracować wnioski dotyczące 4 obszarów:

  • Szkoła przyszłości – samorządność, statut, relacje, zmiany.
  • Prawa cyfrowe – świadomość, jak technologia wpływa na naszą prywatność, wolność i bezpieczeństwo online, omówienie kwestii nadzoru i ochrony danych osobowych.
  • Ochrona zdrowia psychicznego – rozważenie znaczenia zdrowia psychicznego, walki ze stygmatyzacją oraz propagowania dostępu do opieki zdrowotnej.
  • Przeciwdziałanie przemocy – zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Omówienie działań na rzecz zapobiegania przemocy i wspierania ofiar.

Harmonogram spotkania:

12.00-12.45 Inauguracja spotkania, informacje wstępne.

12.45-14.15 Praca w grupach warsztatowych.

14.15-14.30 Przerwa kawowa.

14.30-16.00 Podsumowanie pracy w grupach.

Prelegenci:

Robert Hojda –  fundator i prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, organizator Kongresów KORD, pomysłodawca i organizator projektu Tour de Konstytucja.

Igor Tuleya – polski prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna. Od 1982 roku związana z ruchem helsińskim w Polsce. W 1989 roku współtwórczyni, a od 2008 roku prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim tego orderu oraz Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.

Magdalena Bartosiewicz – radca prawny, koordynatorka projektu Tour de Konstytucja z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych.

Marta Bartosiewicz – radca prawny.

Paulina Kędzierska – koordynatorka działu promocji kwartalnika „Młodzi w Polityce”, wicekoordynatorka działu „Społeczeństwo”, studentka europeistyki — integracji europejskiej. Interesuje się polityką od strony socjologicznej.

Co – gdzie – kiedy

Warsztaty: Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”
Termin
: 8 marca, 12.00-19.00

Miejsce: ZCDN, ul. G. J. Sowińskiego 68
Warsztaty bezpłatne i skierowane do nauczycieli
Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.zcdn.edu.pl

Więcej wydarzeń znajdziesz na events.infoludek.pl

Repertuar kin dostępny w serwisie: kina.infoludek.pl

/Źródło: ZCDN w Szczecinie/