W tych zawodach będzie praca! Prognoza MEiN zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 2023

Po raz piąty Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach.

W 2023 r. prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 33 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kraju to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy 4 zawody:

 • Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami
 • Technik gospodarki odpadami
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Technik izolacji przemysłowych

Prognoza dla województwa zachodniopomorskiego

W części wojewódzkiej prognoza określa alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.

Istotne zapotrzebowanie:

Umiarkowane zapotrzebowanie:

 • Animator rynku książki
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • Pszczelarz
 • Technik administracji
 • Technik architektury krajobrazu
 • Protetyk słuchu
 • Technik masażysta
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik ochrony środowisk

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa znajdziesz TUTAJ.

Wpływ prognozy na szkoły

Dzięki zmianie przepisów, samorządy w 2024 roku otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy wskazanym w prognozie z 2023 roku.

Dzięki prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów:

 • więcej pieniędzy do szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” (zwiększona subwencja na ucznia o ok. 1250 zł)
 • więcej pieniędzy dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej” (wzrost o 2000 zł)

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji. Co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Mają dzięki temu pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl