W Szczecinie powstał regionalny ośrodek kształcenia zawodowego

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie z pomocą funduszy unijnych wybudowała nowoczesne Centrum szkoleniowo-egzaminacyjne. W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezes Izby Władysław Jefremienko.

Zachodniopomorscy rzemieślnicy wreszcie będą mogli szkolić się i egzaminować w komfortowych warunkach. Nowoczesne centrum powstało przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie.

– Wielu przedsiębiorców powtarza, że wykwalifikowany pracownik jest na wagę złota. By nasze firmy miały jak najlepsze kadry, a zachodniopomorska młodzież fach w ręku i szansę na dobrze płatną płacę w regionie, konieczne są mądre inwestycje w szkolnictwo zawodowe. Tak też inwestujemy środki unijne w kolejnej już perspektywie. Wierzę, że nowy obiekt Izby Rzemieślniczej da lepszą przyszłość naszej młodzieży, ale i nową energię zachodniopomorskiej gospodarce – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

regionalny ośrodek kształcenia zawodowego Szczecin
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Rzemieślnicy będą mieli do dyspozycji pracownie energii odnawialnej, budowlano-hydrauliczną, gastronomiczną oraz dwie związane z elektryką. W obiekcie powstały również sale egzaminacyjno-szkoleniowe. Dzięki inwestycji Izba Rzemieślnicza będzie mogła oferować warsztaty zawodowe i certyfikację w ośmiu zawodach: kucharz, barman, cukiernik, piekarz, elektryk, instalator sieci fotowoltaicznych, glazurnik oraz hydraulik.

– O stworzenie nowego Centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego staraliśmy się od początku tej perspektywy, a bez unijnego wsparcia nie udźwignęlibyśmy inwestycji. Temu ośrodkowi chcemy nadać charakter transgraniczny, by służył kolejnym pokoleniom starającym się w drodze egzaminu o tytuły czeladnicze i rzemieślnicze – mówił prezes szczecińskiej Izby Rzemieślniczej Władysław Jefremienko.

Nowe Centrum szkoleniowo-egzaminacyjne jest odpowiedzią na potrzeby zachodniopomorskiego rynku pracy, na którym zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników różnych branż przemysłowych i gospodarczych.

Realizacja inwestycji kosztowała blisko 6 mln zł (w tym 5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl