Ustalono terminy naborów do szczecińskich przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Terminy rekrutacji do szczecińskich placówek oświatowych zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Szczecina z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Nabór elektroniczny

Nabory do szczecińskich placówek oświatowych będą odbywały się drogą elektroniczną. Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola lub szkoły, rodzice powinni skorzystać ze strony internetowej naboru. Są tam również między innymi informacje na temat oferty poszczególnych szczecińskich placówek oświatowych.

Rekrutacja do przedszkoli

W tym roku nabór do placówek wychowania przedszkolnego rozpocznie się 11 marca. Od tego dnia, rodzice muszą złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wstępne wyniki rekrutacji będą znane 23 kwietnia br. Rodzice, których dzieci zostaną przyjęte, powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Mogą to zrobić w terminie od 24 do 26 kwietnia br. Ostateczne wyniki naboru właściwego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych poznamy 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:00.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  przeprowadzone zostanie w sierpniu.

Rekrutacja do podstawówek

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się w tym samym dniu co rekrutacja do przedszkoli, czyli 11 marca 2019 roku. 

Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach, kandydaci do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły z oddziałem sportowym, będą musieli przejść próby sprawnościowe (13-22 marca br.).

Wstępne wyniki tegorocznego naboru do klas I szkół podstawowych poznamy 16 kwietnia o godzinie 12:00. Następnie, rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia ich dziecka do wybranych placówek (16-24 kwietnia do godziny 15:00). Ostateczne wyniki naboru do klas I szkół podstawowych podane zostaną 26 kwietnia br. o godzinie 15:00.

Postępowanie uzupełniające do do klas I szkół podstawowych przeprowadzone zostanie w sierpniu.

Szczegółowy terminarz rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych można znaleźć w zarządzeniu Prezydenta Szczecina z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl