US prowadzi zapisy na bezpłatne kursy maturalne

Uczniowie klas maturalnych mogą skorzystać z oferty Uniwersytetu Szczecińskiego, który aktualnie prowadzi zapisy na bezpłatne kursy maturalne.


Zajęcia rozpoczną się 10 października br. i prowadzone będą w formie zdalnej przez kadrę akademicką Uczelni. Kursy odbywać się będą z następujących przedmiotów:

  • język polski;
  • matematyka;
  • historia;
  • geografia;
  • biologia;
  • wiedza o społeczeństwie;
  • język angielski;
  • język niemiecki.

Każdy uczestnik będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach, co pozwoli na usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy lub uzupełnić zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu MEiN.

Kurs przygotowujący do matury z matematyki przyda się wszystkim maturzystom. Zajęcia odbywają się przy użyciu wirtualnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Kurs nie jest prowadzony tylko w formie wykładu, to przede wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki jak i z arkuszy z lat ubiegłych – tłumaczy dr inż. Tomasz Wiśniewski z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US [Źródło: usz.edu.pl]

Wszystkie informacje dotyczące kursu, przedmiotów i zapisów znajdują się na stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl