Uniwersytet Szczeciński otrzymał certyfikaty „Studia z Przyszłością”

Prowadzone w Uniwersytecie Szczecińskim kierunki: administracja, eksploatacja zasobów naturalnych, geologia oraz polonistyczno – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie, otrzymały certyfikaty „Studia z Przyszłością”.

13 marca 2023 roku w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W jej trakcie ogłoszone zostały wyniki 8. edycji Konkursu, którego celem jest identyfikowanie i wyróżnianie wybranych programów i kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach, cechujących się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.

Certyfikaty Akredytacyjne „Studia z Przyszłością” zostały przyznane następującym kierunkom:

  • administracji (studia I stopnia), realizowanej na Wydziale Prawa i Administracji;
    Ten kierunek studiów został wyróżniony również certyfikatem nadzwyczajnym „Laur pracodawców”. Wyróżnienie to jest przyznawane kierunkom, które uwzględnią najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym.
Źródło: Uniwersytet Szczeciński
  • Trzem kierunkom studiów realizowanym przez Instytut Nauk o Morzu i Środowisku w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, czyli: geologii (I stopnia), geologii (II stopnia) oraz eksploatacji zasobów naturalnych (I stopnia). Dodatkowo, kierunek geologia (I stopnia) otrzymał certyfikat nadzwyczajny pn. „Laur Innowacji”,  natomiast kierunek eksploatacja zasobów naturalnych otrzymał certyfikat nadzwyczajny pn. „Lider Jakości Kształcenia”. Wraz z certyfikatami nadzwyczajnymi otrzymano specjalne statuetki. Na uroczystej gali wyróżnienia odbierali: dyrektor Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku dr hab. inż. Andrzej Osadczuk1, prof. US oraz przewodnicząca instytutowego zespołu ds. jakości kształcenia dla kierunku geologia dr inż. Krystyna Osadczuk.
Źródło: Uniwersytet Szczeciński
  • polonistyczno – germanistycznym wspólnym studiom nauczycielskim (I stopnia i II stopnia) realizowanym na Wydziale Humanistycznym.
    Nowy kierunek powadzony wspólnie z Uniwersytetem  w Greifswaldzie otrzymał w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” nie tylko certyfikat akredytacyjny, ale także certyfikat nadzwyczajny „Laur Europejski”, przyznawany za najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i współpracy zagranicznej.
Źródło: Uniwersytet Szczeciński

Zobacz także:

Uniwersytet Szczeciński oraz PUM z prestiżowym wyróżnieniem

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl