Uniwersytet Szczeciński otrzyma ponad 10 mln zł na doskonalenie badań

Uniwersytet Szczeciński otrzyma 10,684 mln zł z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) na realizację projektu „Doskonalenie jakości badań naukowych w naukach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług”.

Szczecińska uczelnia znalazła się na liście placówek, które uzyskały dofinansowanie, opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” to konkurs, w ramach którego wyróżniające się uczelnie w regionie mogą uzyskać środki na projekty zawierające strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, które wpisują się w cele programu.

Projekt Uniwersytetu Szczecińskiego będą realizowały w latach 2019-2022 dwa wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. „Fundusze będą przeznaczone m.in. na szkolenia i wyjazdy naukowe dla pracowników, finansowanie publikacji, monografii w renomowanych wydawnictwach, wsparcie inicjatyw mających na celu intensyfikacje współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie, rozwój infrastruktury naukowej (budowa systemu laboratoriów wspierających prowadzenie profesjonalnych badań) czy wsparcie badań naukowych nowymi metodami dydaktycznymi np. tutoring akademicki” – czytamy w informacji przesłanej przez Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl