Uniwersytet Dzieci organizuje w Szczecinie bezpłatną konferencję dla nauczycieli

Podczas konferencji, która odbędzie się 12 stycznia 2019 r., nauczyciele szkół podstawowych będą mogli wzmocnić swoje kompetencje w kształtowaniu u uczniów umiejętności oraz postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W programie konferencji znajdą się wykłady oraz warsztaty praktyczne.

Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak uczyć dzieci efektywnego uczenia się. Autorka poradnika „Mapy Myśli. Poradnik dla osób uczących się”, Agata Baj, podczas swojego wystąpienia zaprezentuje dwa proste podejścia do zastosowania od razu: nielinearność, jako forma organizowania informacji oraz polisensoryczność, jako przepis na skuteczne uczenie się.

Dla uczniów, oprócz umiejętności sprawnego uczenia się, nie mniej ważny jest także sposób w jaki nauczyciele prowadzą lekcje. Joanna Gulczyńska, która na co dzień koordynuje projekt „Scenariusze lekcji dla nauczycieli”, opowie jak przygotowywać ciekawe, angażujące uczniów lekcje w zgodzie z podstawą programową i wymaganiami szkoły oraz jak uczyć samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Podczas wykładu uczestnicy poznają Metodę Pytań i Doświadczeń, autorską aktywną metodę pracy z dziećmi wypracowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Ważnym elementem w całym procesie edukacji są także kompetencje społeczne uczniów i umiejętność zarządzania swoimi emocjami. Na warsztatach Natalii Suchorskiej, będzie można nauczyć się, jak odczytywać emocje uczniów, jak ich wspierać w określaniu swoich emocji, a przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić. Dzięki tym warsztatom, nauczyciele będą mogli pomóc znaleźć dzieciom właściwy i społecznie akceptowany sposób radzenia sobie zarówno z uczuciami przyjemnymi, jak i nieprzyjemnymi. Ćwiczenia, w których wezmą udział uczestnicy z powodzeniem będzie można realizować na swoich lekcjach wychowawczych.

Na Konferencji nie zabraknie też odniesień do najnowszych technologii. Mentor IT, Konrad Gadzina, opowie, jak w ciekawy i przystępny sposób wyjaśniać najmłodszym uczniom działanie rozwiązań technologicznych, z którymi stykają się na co dzień. Przedstawi, jak przy wykorzystaniu prostych i łatwo dostępnych materiałów wytłumaczyć, czym jest algorytm i na czym polega programowanie oraz nauczy w jaki sposób można wzmacniać kompetencje cyfrowe uczniów. Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w różnych aktywnościach i sprawdzą, jak można łączyć świat technologii i szkolnej klasy.

W programie konferencji jest również wykład Kamila Cyganika „Jak wzmacniać kompetencje społeczne u swoich uczniów?”, a także warsztaty: „Ile wody mieści się w wazonie? Pomysły na ciekawe lekcje matematyki” (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) oraz „Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?” (prowadzenie: Grzegorz Skórzewski).

Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2019 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Każda osoba bierze udział w sesji wykładowej i jednych warsztatach wybranych spośród kilku propozycji.

Zapisy na konferencję: www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/inspiruje-do-nauki-i-rozwoju-konferencja-dla-nauczycieli-w-szczecinie

Autor: KR szczecin@infoludek.pl