Uczelnie z regionu dostaną środki z programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy

10:17

Cztery projekty zachodniopomorskich uczelni otrzymają dofinansowanie w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Decyzję o przyznaniu pieniędzy na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

32 tysiące złotych uzyskał Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży przy Politechnice Koszalińskiej na projekt „Bezzałogowy Statek Powietrzny jako przykład zaawansowanej konstrukcji inżynierskiej”.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na projekt „Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny DUTEK” otrzyma 40 tysięcy zł.

Ministerstwo rekomendowało do dofinansowania także dwa projekty Uniwersytetu Szczecińskiego. 40 tysięcy zł otrzyma projekt „Mały Poliglota”, a 32 tysiące zł „Myśl ekonomicznie – odkryj swoje horyzonty”.

W sumie dofinansowanie z ministerstwa o łącznej wysokości 2,3 mln zł otrzyma 65 projektów na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych.

Pierwszy uniwersytet dla dzieci powstał w niemieckiej Tybindze czternaście lat temu. W ramach uruchomionego 2 września tego roku programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy zaoferowało wsparcie finansowe dla tego typu instytucji.

Na zajęciach dzieci w wieku od 6 do 16 lat będą mogły zapoznać się z wynikami najnowszych badań naukowych – wykłady odbywać się będą bowiem na uczelniach i w instytucjach badawczych pod okiem naukowców. Dotychczas w Polsce funkcjonowało ok. 40 uniwersytetów dziecięcych – dzięki wsparciu ministerstwa nauki liczba ta wzrośnie o 25 proc. Działające w ramach UMO uniwersytety dla dzieci pojawią się we wszystkich województwach, a w wielu z nich uruchomionych zostanie nawet pięć projektów.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 200 wniosków. Zwycięskie projekty mogą liczyć na granty w wysokości do 40 tysięcy zł – środki przeznaczone będą na realizację programów w okresie od lutego do czerwca 2017 roku. W kolejnym konkursie (planowanym na drugi kwartał przyszłego roku) do zdobycia będą granty w wysokości nawet 70 tysięcy złotych.

Pełna lista zwycięskich projektów.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie