Tegoroczne matury – są wstępne wyniki. Maturę zdało 84,4 proc. absolwentów!

13:55
wstępne wyniki egzaminu maturalnego
Źródło: MEiN

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego, który odbył się w maju 2023 roku, zostały ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Maturę zdało 84,4% wszystkich absolwentów. Wyniki Formuły 2023 są jeszcze bardziej imponujące, osiągając odsetek sukcesów na poziomie 91,1%. Porównując to z wynikami Formuły z 2015 roku, gdzie odsetek zdawalności wynosił 74,6%, widać znaczący wzrost.

W egzaminie w terminie głównym wzięło udział ponad 253 tysiące tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113  obywateli Ukrainy.

Sekretarz Stanu w MEiN zwrócił uwagę na różnice w wynikach matur w Formule 2015 i 2023: – Widać, że nie ma zbyt dużych różnic między województwami, zwłaszcza w nowej formule te wyniki między województwami są w miarę porównywalne. Nieco większe różnice są w przypadku starej matury.

Aby zdać egzamin maturalny, uczniowie musieli uzyskać określony próg z poszczególnych przedmiotów na części pisemnej i ustnej, w zależności od poziomu i charakteru przedmiotu.

Jak sprawdzić wyniki matur?

Wyniki matur można sprawdzić online, na platformie ZIU.

 1. Wchodzimy do systemu ZIU;
 2. W polach „login” i „hasło” wpisujemy dane przekazane nam przez dyrektora szkoły lub przedstawiciela placówki.
 3. Jeśli zapomnieliśmy hasła, możemy skorzystać z opcji „nie pamiętam hasła”. Wówczas na podany adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.
 4. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą, np. egzamin maturalny.
 5. Pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy wybrać konkretny egzamin.

Egzamin poprawkowy

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomniał o możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego przez 11% maturzystów i wskazał termin złożenia odpowiednich dokumentów. Maturzyści, którzy nie zaliczyli jednego z przedmiotów na części pisemnej lub ustnej, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Egzamin poprawkowy odbędzie się 21 i 22 sierpnia, a wyniki będą znane 8 września.

A co za rok…

W przyszłym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach, obejmując nie tylko absolwentów 4-letniego liceum, ale także absolwentów 5-letniego technikum i branżowych szkół drugiego stopnia, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową.

Warto zaznaczyć, że w roku 2023 absolwenci 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły drugiego stopnia nie mieli obowiązku przystępowania do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeśli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w danym zawodzie.

Egzamin maturalny 2023

Do egzaminu przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów – obywateli Ukrainy. Aby zdać egzamin maturalny, z poszczególnych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać:

Część pisemna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

Część pisemna – przedmioty dodatkowe

 • od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Część ustna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z lat 2022 i 2023), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym

Odsetek sukcesów – wszyscy absolwenci 2023

 • 84,4 proc. –  matura zdana
 • 11,3 proc. – prawo do poprawki
 • 4,3 proc. – prawo do poprawki

Odsetek sukcesów – Formuła 2023

 • 91,1 proc. – matura zdana
 • 6,4 proc. – prawo do poprawki
 • 2,5 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – Formuła 2015

 • 74,6 proc. – matura zdana
 • 18,4 proc. – prawo do poprawki
 • 7,0 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część pisemna

Język polski 

 • ogółem – 97 proc.
 • Formuła 2023 – 98 proc.
 • Formuła 2015 – 95 proc.

Matematyka

 • ogółem – 88 proc.
 • Formuła 2023 – 94 proc.
 • Formuła 2015 – 80 proc.

Język angielski 

 • ogółem – 97 proc.
 • Formuła 2023 – 98 proc.
 • Formuła 2015 – 95 proc.

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część ustna

Język polski – Formuła 2023

 • średni wynik – 73 proc.
 • odsetek sukcesów – 99,5proc.

Język polski – Formuła 2015 

 • średni wynik – 60 proc.
 • odsetek sukcesów – 98,6 proc.

Języki obce – Formuła 2023

 • średni wynik – 82 proc.
 • odsetek sukcesów – 99,1 proc.

Języki obce – Formuła 2015 

 • średni wynik – 67 proc.
 • odsetek sukcesów – 96,4 proc.

Przedmioty obowiązkowe – średnie wyniki

Język polski 

 • Formuła 2023 – 66 proc.
 • Formuła 2015 – 57. proc.

Matematyka 

 • Formuła 2023 – 71 proc.
 • Formuła 2015 – 51 proc.

Język angielski 

 • Formuła 2023 – 85 proc.
 • Formuła 2015 – 73 proc.

Wybitni maturzyści

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.:

 • 268 osób – historia
 • 190 osób – język polski
 • 141 osób – filozofia
 • 84 osoby – wiedza o społeczeństwie
 • 78 osób – geografia
 • 76 osób – matematyka
 • 67 osób – język angielski
 • 64 osoby – biologia.

Najwyższe wyniki

 • 2 555 osób ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów
 • 6 819 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc.  punktów.
 • 294 osoby ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 8 września 2023 r.

Więcej informacji:

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl