Szczecin przygotowuje się do przywrócenia szkół dla klas 1-3

Szczeciński magistrat poinformował, że rozpoczęły się przygotowania do wznowienia działalności szkół podstawowych dla klas 1-3. W najbliższy poniedziałek zostanie też otwartych pięć ostatnich szczecińskich żłobków publicznych, które dotychczas były zamknięte z powodu epidemii koronawirusa.

Szczecińskie szkoły podstawowe przygotowują się na przyjęcie uczniów klas 1-3. Dyrektorzy placówek zbierają obecnie informacje na temat liczby rodziców zainteresowanych wysłaniem dziecka do szkoły. Ta wiedza umożliwi zapewnienie uczniom odpowiedniej opieki.

Podobnie, jak w przypadku żłobków czy przedszkoli, w jednej grupie będzie mogło przebywać 12 uczniów, a minimalna przestrzeń przypadająca na jedną osobę w danej sali nie może być mniejsza niż 4 m2 – wyjaśnia Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Pięć ostatnich żłobków publicznych wznawia działalność

25 maja br. (poniedziałek) ponownie otwartych zostanie pięć ostatnich żłobków publicznych, które do tej pory były zamknięte z powodu pandemii: Żłobek nr 1 (ul. Żaglowa 16), Żłobek nr 3 (ul. Włościańska 3), Żłobek nr 6 (ul. Mazowiecka 11/12), Żłobek nr 7 (ul. Podhalańska 1-3) oraz filia Żłobka nr 9 (ul. Łączna 22).

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. W każdej grupie będzie mogło być maksymalnie 12 dzieci. Takie ograniczenie oznacza, że może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Miasto apeluje więc, by chęć powrotu dzieci do placówek zgłaszali tylko rodzice, którzy nie mają żadnej innej możliwości zapewnienia opieki.

W żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych wdrożone zostały m.in. specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem, ustaleniem zasad dotyczących wyżywienia czy też ograniczeniem liczby dostępnych zabawek. Wszystkie placówki zostały też wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej i termometry bezdotykowe umożliwiające kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich przebywających.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl