Ruszył nabór do szczecińskich przedszkoli i szkół podstawowych

Dziś rozpoczęły się rekrutacje do szczecińskich przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Żeby zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ (są tu również informacje o poszczególnych placówkach oraz ich oferty).

Rekrutacja do przedszkoli

W tegorocznym naborze do przedszkoli publicznych mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 (czyli w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Szczecina. W rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Nabór do klas I szkół podstawowych

Dziś rozpoczęła się także rekrutacja do klas pierwszych szczecińskich szkół podstawowych. Dotyczy ona głównie dzieci urodzonych w 2013 roku, czyli obecnych 7-latków, ale rodzice mogą zapisywać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku).

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną. 6-latek może również rozpocząć naukę w szkole jeśli korzystał z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni).

Rodzice dzieci 6-letnich mogą także zapisać dziecko do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej. To rozwiązanie pozwoli w łagodny sposób przygotować dziecko na rozpoczęcie nauki w szkole, a jednocześnie gwarantuje takie same warunki jak przedszkola – wyżywienie, odpowiednią opiekę (również w trakcie ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji) czy otoczenie dostosowane do potrzeb najmłodszych.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

 • 09.-27.03.2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 30.03.-14.04.04.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
 • 21.04.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 22.-24.04.2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
 • 27.04.2020 r. (do godz. 15.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 • 09.-27.03.2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 11.-20.03.2020 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej Sportowej, Mistrzostwa Sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym
 • 24.03.2020 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej
 • 30.03.-14.04.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 17.04.200 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
 • 17.-24.04.2020 r. (do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego
 • 27.04.2020 r. (godz. 15.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl