Ekonomiczna Akademia Seniora zaprasza słuchaczy 60+ do udziału w projekcie “Senior on-line”.

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba w wieku 60+ mieszkająca na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 13 lipca br. o godzinie 10:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie trzeba się wcześniej rejestrować.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w projekcie, to może skorzystać z następnych zajęć, które odbędą się 31 sierpnia, 28 września, 5 października, 16 listopada i 14 grudnia 2017 r. (w godzinach 10.00-14.00).

Program projektu obejmuje: 

1. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych:
· Zagrożenia w cyberprzestrzeni,
· Jak ciekawie opowiedzieć o ważnych wydarzeniach rodzinnych przy pomocy technologii multimedialnych?
· Czy komputer zastąpi człowieka – czyli “ sztuczna inteligencja”
· Społeczeństwo Informacyjne – utopia czy rzeczywistość?

2. Warsztaty komputerowe:
· “Moje wspomnienia z wakacji” – programy prezentacyjne
· “Jestem on-line i mam kontakt ze światem” – komunikatory internetowe, e-maile
· “Wiem gdzie szukać informacji” – Internet i serwisy informacyjne, fora i listy dyskusyjne
· “Fotografuję świat wokół mnie” – podstawy fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć

3. Warsztaty wsparcia informatycznego (podczas warsztatów realizowane będą też bardziej zindywidualizowane formy, gdzie każdy senior będzie mógł przyjść z własnym sprzętem i problemem z nim związanym):
· Obsługa laptopa (konfiguracja systemu operacyjnego, instalacja programów użytkowych),
· Obsługa telefonu komórkowego (ustawienia, funkcje),
· Obsługa smartfonu i tabletu (konfiguracja, funkcje, smsy, mmsy, aplikacje mobilne m.in. z obszaru zdrowia, sportu, rozrywki, pozyskiwania informacji),
· Obsługa aparatu fotograficznego / kamery (wykonywanie zdjęć w różnych trybach, przegrywanie zdjęć do komputera, nagrywanie plików video, ustawianie parametrów zdjęć i filmów).

Projekt jest dofinansowany z Urzędu Miasta Szczecin w ramach zadania “Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

Kontakt telefoniczny dla osób zainteresowanych: 91 444 18 08, 503 560 568
Kontakt e-mailowy: stowarzyszenie@wneiz.pl

Źródło: Uniwersytet Szczeciński