Rusza XVI Zachodniopomorski Festiwal Nauki

13:19
Fot. Zachodniopomorski Festiwal Nauki

XVI Zachodniopomorski Festiwal Nauki przygotowywany jest przez niemal wszystkie uczelnie publicznie i niepubliczne Szczecina i Koszalina pod organizacyjnym kierownictwem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. W tym roku Festiwal odbędzie się w dniach 19 – 24 września.

W ramach festiwalu odbywać się będą wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy, ćwiczenia, różnorodne tematycznie zajęcia – począwszy od nauk technicznych, poprzez nauki morskie, astronomiczne, przyrodnicze aż po humanistyczne czy filologiczne. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu zachodniopomorskiego i sposobów ich praktycznego zastosowania.

Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Różnorodną ofertę przygotowały również szczecińskie instytucje: Książnica Pomorska oraz Archiwum Państwowe. Wśród tak wielu propozycji każdy z Państwa znajdzie na pewno interesujące tematy.

Festiwalowe spotkania są przygotowywane z myślą o różnych grupach uczestników: młodzieży, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych, środowiskach akademickich, jak również – osobach dorosłych, w tym słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Organizatorzy przygotowali również  wyjazdowe zajęcia terenowe w najpiękniejszych i cennych przyrodniczo miejscach naszego województwa (np. w Wolińskim Parku Narodowym, Drawieńskim Parku Narodowym, Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry).

W niektórych przypadkach konieczne jest wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników w jednostkach odpowiedzialnych za dany punkt programu festiwalu. Program jest aktualizowany na bieżąco na stronie festiwalu: www.festiwal.stn.szczecin.pl .

Uroczysta inauguracja XVI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, połączona z dyskusją panelową na temat: Migracje ludności we współczesnej Europie, odbędzie się w poniedziałek, 19 września, o godz. 17.00 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13 (sala 102). Inaugurację uświetni koncert w wykonaniu studentów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Źródło: Uniwersytet Szczeciński