Rusza serwis internetowy dla rodziców szczecińskich 6-latków

12:54

26 września br. w ręce rodziców uczniów szczecińskich szkół podstawowych oddany został tzw. „Serwis 6-latka”. Jest to jeden z elementów, pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, wprowadzonego w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Na stronie www.6latki.szczecin.pl zamieszczony został specjalny formularz kontaktowy, za pomocą którego rodzice mogą zgłaszać wszelkie propozycje, uwagi oraz sugestie dotyczące funkcjonowania szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Przesłane opinie pozwolą na udoskonalenie funkcjonowania szczecińskich szkół podstawowych, szczególnie w odniesieniu do dzieci, które 1 września 2016 roku rozpoczęły swoją przygodę z edukacją.

Serwis 6-latka to jeden z elementów zawartych w pakiecie rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, który został wprowadzony w Szczecinie w związku z reformą oświaty, znoszącą obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich.

Podczas rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 to właśnie rodzice podejmowali decyzję o tym, czy ich 6-letnie dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, będzie uczęszczało do oddziału „0” działającego przy szkole czy też pozostanie na kolejny rok w przedszkolu. Wielu rodziców miało jednak wątpliwości dotyczące tego, jaka droga będzie najlepsza dla ich dziecka. Chcąc je rozwiać, Urząd Miasta przygotował specjalny pakiet rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, który miał na celu podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta możliwie najlepszej opieki.

W pakiecie znalazły się między innymi takie rozwiązania jak: serwis WWW dedykowany rodzicom 6-latków, materiały informacyjno-promocyjne, Dni Przedszkolaka i Dni Otwarte organizowane w szkołach podstawowych, spotkania ze specjalistami, czat dla rodziców czy też organizacja punktów konsultacyjnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Decyzją prezydenta miasta Szczecin wprowadzone zostały również: całodzienne wychowanie i opieka dla dzieci 6- i 7-letnich w formie oddzielnych świetlic, opieka organizowana podczas dni wolnych od zajęć, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pakiet nieodpłatnych dodatkowych zajęć dla najmłodszych.

Urząd Miasta Szczecin zachęca wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych, do korzystania z „Serwisu 6-latka” oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi placówek, do których uczęszczają ich dzieci.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin