Uniwersytet Szczeciński, jako partner wiodący, rozpoczyna międzynarodowy projekt pn. „BalticMuseums: Love IT!” finansowany z unijnego programu Południowy Bałtyk.

W najbliższych dniach, między 8 a 10 czerwca, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego spotkają się w Szczecinie z przedstawicielami muzeów, instytucji związanych z atrakcjami turystycznymi oraz instytucji badawczych z Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Niemiec, by rozpocząć realizację wspólnego projektu „BalticMuseums: Love IT!”. Ten trzyletni projekt realizowany jest w ramach programu Interreg South Baltic i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie około 1,2 miliona euro. Całkowity budżet projektu wynosi 1,5 miliona euro.

Dziewięciu partnerów projektu i ośmiu partnerów stowarzyszonych z ośmiu krajów opracuje nowe narzędzia informatyczne dla atrakcji przyrodniczych i kulturowych w regionie Południowego Bałtyku. Zespół projektowy opracuje wielojęzyczne aplikacje mobilne, udostępniane turystom na ich własne urządzenia, które uatrakcyjnią zwiedzanie i dostarczą dodatkowych wrażeń. Istotna idea projektu to wykorzystanie gamifikacji dla zwiększenia zakresu doznań zwiedzających i wkomponowanie każdej wizyty w budowę długoterminowej relacji turysty i zwiedzanych atrakcji. Zgodnie z procesem projektowania zorientowanym na użytkownika, w proces projektowania nowych produktów zaangażowana zostanie grupa docelowa. W ramach projektu entuzjaści IT ostaną zaproszeni na imprezy programistyczne (tak zwane hackatony), które odbędą się w znanych atrakcjach turystycznych. Kreatywne pomysły wygenerowane podczas tych wydarzeń będą dalej rozwijane i przekształcane w aplikacje.

Podstawą projektu jest wymiana doświadczeń na temat tworzenia nowych produktów turystycznych przy współudziale odwiedzających i użytkowników. Zebrana wiedza będzie udostępniona na otwartej platformie internetowej, stanowiąc źródło wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych. Dla lepszej rozpoznawalności i efektu marketingowego opracowany zostanie znak firmowy. Celem konsorcjum będzie zachęcanie innych instytucji turystycznych do wykorzystania narzędzi, wyników badań i znaku firmowego, stworzonych w ramach projektu „BalticMuseums: Love IT!”, co w efekcie ma doprowadzić do stworzenia transgranicznej sieci atrakcji turystycznych i wymiany usług informatycznych dostępnych dla odwiedzających.

Część partnerów obecnego projektu współpracuje już od 2008 roku, kiedy to Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie zainicjował pierwszy wspólny projekt dotyczący informatycznych produktów dla zwiedzających atrakcje turystyczne południowego Bałtyku. Obok uniwersytetów brały w nim udział: Akwarium Gdyńskie, Litewskie Muzeum Morza w Kłajpedzie, Niemieckie Muzeum Morza w Stralsundzie oraz jako partner towarzyszący Muzeum Wszechoceanu w Kaliningradzie. Obecnie partnerem wiodącym jest Uniwersytet Szczeciński.

Zastosowanie usług IT w muzeach i atrakcjach turystycznych jest dziś atutem jakościowym. Głównymi wyzwaniami są szybki rozwój technologii i rosnące oczekiwania użytkowników. Aby te wyzwania stały się szansą, będziemy zarówno rozwijać inspirujące i praktyczne rozwiązania w ramach naszego zespołu, jak i działać na rzecz ich wdrożenia przez inne atrakcje turystyczne – wyjaśnia szef projektu, dr hab. Jakub Swacha, prof. US.

Jako partner wiodący, Uniwersytet Szczeciński odpowiada za zarządzanie projektem, rozwój i wdrażanie technologii, a także kreowanie i wspieranie rozwoju znaku firmowego oraz szkolenia w zakresie strategii cyfrowych dla instytucji turystycznych. Instytucje partnerskie projektu: Uniwersytet Szczeciński (Polska), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie (Niemcy), Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (Akwarium Gdyńskie) (Polska), Litewskie Muzeum Morza (Litwa), Muzea w Malmö (Szwecja), NaturBornholm (Dania), Centrum Nauki Experyment w Gdyni (Polska), Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” (Polska), Północna Akademia Gospodarcza (Niemcy).

Budżet: 1.484.375 EUR (EFRR 1.237.673,75 EUR w programie Interreg South Baltic)
Czas trwania: 2017-2020

Źródło: Uniwersytet Szczeciński