Rusza nabór wniosków o stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów

Już od najbliższego poniedziałku studenci i doktoranci ze Szczecina będą mogli składać wnioski o stypendium prezydenta miasta. W tym roku program będzie oparty na nowych zasadach. 

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin ma pomóc pozyskać dla miasta kadry naukowe i zapobiec odpływowi zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Pozwoli on także wesprzeć najciekawsze prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie powstające na szczecińskich uczelniach.

Poniżej lista warunków, które trzeba spełnić łącznie, by otrzymać stypendium:

– kształcić się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub ostatnim roku stadiów doktoranckich i mieć określony tytuł rozprawy doktorskiej;
– być studentem lub doktorantem;
– zamieszkiwać na terenie miasta Szczecin;
– posiadać osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie trwania studiów, tj. publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymanie granty badawcze, wystąpienia na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, stypendia, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, studia równoległe lub na innych kierunkach, współpraca z przedsiębiorcą;
– uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,7 w semestrze, w którym zostanie złożony wniosek o stypendium;
– dostarczyć do biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium tj. wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany, w terminie do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
– przedstawić zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego semestru studiów;
– nie przebywać na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych;
– nie powtarzać roku.

stypendia prezydenta miasta Szczecin
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Studenci będą mogli liczyć na stypendium w wysokości maksymalnie 10 tys. zł, a doktoranci maksymalnie 30 tys. zł.  Zostanie ono wypłacone w dwóch ratach: pierwsza po złożeniu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu pierwszego semestru studiów, a druga po złożeniu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu drugiego semestru studiów i o obronie pracy dyplomowej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać od 17 lutego do 10 marca br. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Szczecin (Biuro Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 1, I piętro, pokój 168).

Szczegółowe informacje o programie oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej https://www.stypendia.szczecin.eu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl