Rozpoczynają się nabory do klas sportowych

21 marca br. zacznie się rekrutacja do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że wnioski o przyjęcie do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego można składać w terminie od 21 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. (do godz. 16.00). Wnioski należy kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły prowadzącej rekrutację.

Szczegółowych informacji o zasadach i kryteriach rekrutacji do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego udzielają szkoły, w których będzie prowadzona rekrutacja.

W drugim etapie postępowania zaplanowany jest test sprawności fizycznej, który odbędzie się w dniach 6-12 kwietnia 2018 r. Mogą do niego przystąpić tylko kandydaci, którzy bardzo dobry stan zdrowia udokumentują orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wyniki rekrutacji będą dostępne 16 kwietnia od godz. 15.00. W dniach 16-19 kwietnia rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani muszą złożyć oświadczenie potwierdzające wolę rozpoczęcia nauki w danym oddziale.

Nabór uzupełniający

Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do wybranych placówek za pierwszym razem, będą mogli skorzystać z naboru uzupełniającego na wolne miejsca w klasach sportowych. Wnioski przyjmowane będą w dniach od 21 kwietnia do 24 kwietnia (do godz. 16.00), a testy sprawności fizycznej odbędą się w dniach 25-29 maja. Wyniki rekrutacji będą dostępne 4 czerwca od godz. 15.00. Rodzice kandydatów, którzy zostaną przyjęci, będą musieli złożyć oświadczenie potwierdzające wolę rozpoczęcia nauki w danym oddziale w dniach od 6 do 7 czerwca.

Dokładny harmonogram oraz listę placówek, w których prowadzone są nabory można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl