25 kwietnia br. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice będą mogli skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2011-2014 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego, w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, tj. w terminie od 18 do 24 kwietnia br.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji). Informacje dotyczące kryteriów organu prowadzącego w przypadku Szczecina określa Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXVIII/742/17.

25 kwietnia br. rusza także rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2010 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2011 roku (6-latków). Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2011 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.

W tym roku na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko 6-letnie, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 (odbyło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wielu rodziców szczecińskich 6-latków ma jednak wątpliwości co do tego jaką ścieżkę edukacji powinni wybrać dla swojego dziecka. Zastanawiają się czy powinni pozostawić swoje dziecko na kolejny rok w przedszkolu czy też umożliwić mu rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej. By rozwiać ich wątpliwości, 20 kwietnia br. w godz. 12.00-13.30 Urząd Miasta zaprasza na czat dla rodziców 6-latków, w którym wezmą udział specjaliści – pedagog i psycholog. Będzie można im zadać wszystkie pytania, które nurtują rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku.

Pytania będzie można zadawać za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej www.6latki.szczecin.pl.

Harmonogramy tegorocznych rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się poniżej.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

 • 18-24.04.2017 r. – składanie przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.
 • 04-12.05.2017 r.złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 05-19.05.2017 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 • 06.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 06.-13.06.2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 06.2017 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 • 04.-19.05.2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 04.-05.05.2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej Sportowej, Mistrzostwa Sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym wraz z wymaganymi dokumentami.
 • 05.-12.05.2017 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej Sportowej, Mistrzostwa Sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.
 • 05.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 • 06.2017 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (30.05.2017 r. – w przypadku kandydatów do szkół sportowych).
 • 06.-09.06.2017 r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia (31.05.-02.06.2017 r. – w przypadku kandydatów do szkół sportowych).
 • 06.2017 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (05.06.2017 r. – w przypadku kandydatów do szkół sportowych).

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Zobacz również:

https://infoludek.pl/edukacja/wybierz-przedszkole-dla-swojego-malucha/