Rekrutacja w przedszkolach: miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami

Rekrutacja do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych została zakończona. Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w placówkach wychowania przedszkolnego. Kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca?

12 000 miejsc

Pierwszy etap rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych został właśnie zakończony. Złożono łącznie 12 041 wniosków, z czego aż 302 dotyczyło dzieci 2-letnich, które nie mogą zostać przyjęte do placówek ze względu na obowiązujące przepisy. W procesie rekrutacji wzięło więc udział 11 739 uprawnionych dzieci, a więc mniej niż Miasto przygotowało miejsc. Tych było 12 000.

Rodzice dzieci, które dostały się do placówek wychowania przedszkolnego w pierwszym etapie rekrutacji potwierdzali chęć zapisu dzieci do ostatniej chwili.

Wolne miejsca

Podczas tegorocznego naboru rodzice złożyli:

  • 7 146 wniosków o kontynuowanie wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce przez ich pociechę (deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu),
  • 4 593 wniosków o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego dziecka, które dotychczas nie uczęszczało do przedszkola publicznego lub chciało zmienić placówkę.

Łącznie przyjęto 11 240 dzieci na 11 367 zakwalifikowanych.

Dzieciom, których sytuacja nie została rozwiązana w naborze właściwym, zgodnie z nowelizacją Prawa Oświatowego, Prezydent Miasta jest zobowiązany pisemnie wskazać miejsce w placówce wychowania przedszkolnego. Już dziś wiadomo, że po dopełnieniu wszelkich formalności i uzupełnieniu elektronicznego systemu naboru, Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w poszczególnych placówkach – zarówno w przedszkolach, jak i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

­- W sytuacji, w której dziecko nie znalazło miejsca w żadnym z wybranych przez rodziców przedszkolu podczas naboru właściwego, zgodnie z nowymi przepisami, Prezydent Miasta do 15 sierpnia br. wskaże  pisemnie placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami – mówi Iwona Potrykus – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. – Dopiero po zakończeniu tego etapu będzie mógł rozpocząć się nabór uzupełniający.

Nabór uzupełniający rozpocznie się w sierpniu

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szczecińskich placówkach wychowania przedszkolnego rozpocznie się w 16 sierpnia 2019 r. Na złożenie stosownych dokumentów rodzice będą mieli czas do 21 sierpnia 2019 r.

Nabór uzupełniając również będzie prowadzony za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. To tam rodzice mogą znaleźć informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji oraz wzory niezbędnych dokumentów. Rodzice, którzy chcą wziąć udział w naborze uzupełniający muszą w systemie rekrutacyjnym wypełnić nowy wniosek i złożyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do wybranej przez siebie placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku w tradycyjnej, papierowej formie. Formularze można pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Wyniki naboru uzupełniającego zostaną ogłoszone 29 sierpnia 2019 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl