Trwa tegoroczna rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

By zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

 • 25.04-12.05.2017 r.  złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 15.05-19.05.2017 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 • 09.06.2017 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 12.06.-13.06.2017 r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 14.06.2017 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 • 25.04-19.05.2017 r.złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 25.04.-05.05.2017 r.złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym wraz z wymaganymi dokumentami.
 • 08.05.-12.05.2017 r.przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.
 • 15.05.2017 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 • 06.06.2017 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (30.05.2017 r. – w przypadku kandydatów do szkół sportowych).
 • 07.06.-09.06.2017 r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia (31.05.-02.06.2017 r. – w przypadku kandydatów do szkół sportowych).
 • 12.06.2017 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (05.06.2017 r. – w przypadku kandydatów do szkół sportowych).

Zobacz również:

https://infoludek.pl/edukacja/wybierz-przedszkole-dla-swojego-malucha/

Źródło: Urząd Miasta Szczecin