Rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja w systemie kształcenia na odległość do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.  Misją podmiotu jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków, którzy żyją za granicą.

Dwa plany nauczania do wyboru

Uczniowie, którzy spełniają obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Do tych ram zaliczają się m.in. edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce. Za to osoby, które nie mogą z uzasadnionych względów realizować obowiązku szkolnego w miejscu aktualnego pobytu za granicą, będą mogły korzystać z systemu kształcenia na odległość w ramowym planie nauczania.

Wiele korzyści

Jak przekonuje ORPEG – korzyści płynących z nauki jest wiele. To m.in. możliwość płynnego kontaktu z rodziną, która na stałe mieszka w Polsce, możliwość efektywnej nauki za pomocą platformy e-learningowej, darmowe nauczanie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą czy świadectwa szkolne i legitymacje, które są ważne na terenie Polski. Oprócz tego przedstawiciele Ośrodka wymieniają możliwość lepszego zrozumienia własnej tożsamości narodowej czy nawiązania przyjaźni, które potrafią trwać latami. Możliwe jest także wzięcie udziału w Konkursie Literatury i Języka Polskiego, gdzie zdobycie tytułu finalisty lub laureata uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego. Takie tytuły ułatwiają również proces rekrutacji na uczelnie wyższe.

Szczegółowe informacje można uzyskać TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl