Rekrutacja do szczecińskich szkół zakończona. Najpopularniejsze klasy medyczne

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że dziś został ogłoszone ostateczne wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W tym roku w naborze brał udział tzw. podwójny rocznik, czyli zarówno absolwenci gimnazjów, jak i uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie szkoły podstawowe.

Szczeciński magistrat informuje, że w tym roku dla kandydatów po szkole podstawowej przygotowano łącznie 4936 miejsc, a dla kandydatów po gimnazjum 4547 miejsc. W obu przypadkach liczba miejsc była większa niż liczba absolwentów.

Do naboru na rok szkolny 2019/2020 zgłosiło się 4934 kandydatów po szkole podstawowej i 4461 kandydatów po gimnazjum. Dziś okazało się, że do szkół ponadpodstawowych przyjęto łącznie 4447 kandydatów, a do szkół ponadgimnazjalnych 4077 kandydatów. Dokładne dane można znaleźć w poniższej tabeli.

Liczba kandydatów przyjętych po szkole podstawowej % Liczba kandydatów przyjętych po gimnazjum %
Liceum Ogólnokształcące 2331 52,42 2150 52,75
Technikum 1764 39,67 1631 39,99
Branżowa Szkoła I stopnia 352 7,92 296 7,27
Razem 4447   4077  

W szkołach ponadpodstawowych największym zainteresowaniem (ponad 3 osoby na miejsce) cieszyły się oddziały medyczne w „dziewiątce” i „piątce”.

Pełna nazwa szkoły Oddział
(profil/zawód)
Liczba osób na jedno miejsce
IX Liceum Ogólnokształcące Medyczno – Psychologiczny 3,76
V Liceum Ogólnokształcące Klasa medyczna biologiczno-chemiczna 3,03
IX Liceum Ogólnokształcące Lingwistyczny 2,97
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT) 2,89
Technikum Zawodowe Nr 4  (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) Technik hotelarstwa 2,69
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Psychologiczna 2,59
I Liceum Ogólnokształcące Lingwistyczno-teatralna 2,43

Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to tutaj również największym zainteresowaniem cieszyły się oddziały medyczne we wspomnianych wyżej liceach. Na podium znalazła się też klasa Pre-IB („przygotowująca do programu matury międzynarodowej”) w II Liceum Ogólnokształcącym.

Pełna nazwa szkoły Oddział
(profil/zawód)
Liczba osób na jedno miejsce
IX Liceum Ogólnokształcące Medyczno-Psychologiczny 2,53
V Liceum Ogólnokształcące Klasa medyczna biologiczno-chemiczna 2,48
II Liceum Ogólnokształcące Pre-IB – „przygotowująca do programu matury międzynarodowej” 2,38
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT), 1C (Programowanie) 2,32
Technikum Zawodowe Nr 4  (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) Technik logistyk 2,30
I Liceum Ogólnokształcące Lingwistyczno-teatralna 2,30
V Liceum Ogólnokształcące Matematyczno-fizyczno-informatyczna 2,24

Jeśli ktoś nie został przyjęty do wybranych przez siebie szkół, to może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (wolne miejsca są przygotowane dla wszystkich). Podanie należy złożyć z wykorzystaniem systemu elektronicznej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy szkoły dysponujące wolnymi miejscami) w dniach 12-16 lipca 2019 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin (w zakładce „Aktualności”).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl