Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie kończy 20 lat

Jednostka zajmująca się współpracą pomiędzy ZUT w Szczecinie a środowiskiem biznesowym 24 października br. będzie obchodzić swoje 20. urodziny.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) powstało na bazie Biura Programów Międzynarodowych utworzonego w 1999 roku na Politechnice Szczecińskiej. Obecnie zatrudniająca 25 osób jednostka prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla przedsiębiorców, naukowców, studentów oraz absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.

– Obsługujemy rocznie ponad 300 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Centrum było wielokrotnie nagradzane za podejmowane działania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności na rzecz przedsiębiorstw z regionu – mówi Joanna Niemcewicz, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Od 2013 roku siedzibą RCIiTT-u jest zmodernizowany budynek dawnych Zakładów Odzieżowych DANA przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

– W ciągu minionych lat Centrum mocno ewaluowało. Pierwotnie najistotniejszym celem było nawiązywanie kontaktów z uczelniami z zagranicy i szukanie możliwości dla wymian studenckich. Nie było mnie jeszcze wówczas na uczelni, ale wiem jak wiele pracy wkładał pierwszy zespół  w budowę jednostki i ile nowych aktywności wprowadzał w jej działalność. Z czasem okazało się, że pierwotna nazwa „Biuro Programów Międzynarodowych” zupełnie nie odzwierciedla tego co robimy na co dzień, bo zmieniająca się rzeczywistość motywowała nas do rozszerzania działalności na nowe obszary. Wstąpiliśmy do UE, pojawiły się nowe fundusze na naukę, wzrosły oczekiwania w obszarze wdrożeń wyników prac badawczych do gospodarki. Lata mijają, a my wciąż chętnie się zmieniamy, dostosowujemy i uczymy, aby jak najlepiej pracować na rzecz uczelni i spełniać oczekiwania naszych klientów i partnerów, zarówno tych po stronie akademickiej, jak i biznesowej – dodaje Joanna Niemcewicz.

Bilans 20 lat działalności jednostki to 18 tys. konsultacji, 750 szkoleń i warsztatów, w których wzięło udział ponad 13 tys. osób.

Uroczyste obchody 20-lecia RCIiTT-u, w których wezmą udział przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście z całego regionu, zaplanowano na 24 października br. w Hotelu Vulcan w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl