Reforma oświaty w Szczecinie

15:00
gimnazjum nabor

gimnazjum_nabor.jpg

Planowana reforma oświaty, zakłada likwidację gimnazjów, przekształcenie szkół w 8-klasowe szkoły powszechne, stworzenie 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz tzw. szkół branżowych (I stopnia – 3 letnia, II stopnia – 2 letnia). Oznacza to między innym zagrożenia związane ze zwalnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, a co za tym idzie z koniecznością wypłacania im odpraw. Jednak to nie jedyne koszty, które wynikają z planowanej reformy oświaty.

Dodatkowe nakłady finansowe będą musiały zostać przekazane między innymi na remonty placówek i dostosowanie ich do uczniów i programów nauczania, a także na wszelkie koszty administracyjne, związane chociażby z wymianą pieczęci oraz tablic szkolnych. Łączne szacunkowe koszty przeprowadzenia reformy oświaty w Szczecinie, według Wydziału Oświaty UM Szczecin, wyniosą około 36 milionów złotych.

W tej chwili brak jest przepisów wykonawczych, które regulowałyby wszystkie kwestie. Jednak by dobrze przygotować się do wprowadzenia zmian, samorządy muszą rozpocząć przygotowania jak najszybciej. W związku z powyższym, w magistracie kompletowany jest zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie do przejścia na nowy system w możliwie najlepszy i jednocześnie najmniej dotkliwy dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli sposób.

Planuje się m.in przeprowadzanie licznych analiz, konsultacji oraz wizji lokalnych, które pozwolą na opracowanie optymalnego planu wprowadzenia tak gruntownych zmian. Dokładny plan działania zostanie przedstawiony szczecińskim radnym. Kolejne kroki związane z reformą oświaty, w tym najważniejsze – działania związane z budżetem, wprowadzane będą zgodnie z przyjętym przez Miasto planem.

W tej chwili, Wydział Oświaty UM Szczecin, w celu jak najlepszego przeprowadzenia reformy, proponuje następujące zmiany:

• Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanych gimnazjach (powszechna szkoła podstawowa, przedszkola, technika)

• Zmiana rejonów szkół powszechnych

• Ograniczenie godzin ponadwymiarowych w celu zapewnienia pracy nauczycielom z likwidowanych szkół

• Stopniowe przechodzenie nauczycieli z gimnazjów do szkół powszechnych poprzez uzupełnianie etatu

• Program dobrowolnych odejść nauczycieli na świadczenie kompensacyjne-przedemerytalne

 

Przed nami kolejna ważna reforma systemu oświaty. Oznacza to istotne zmiany, wiele wyzwań i niewiadomych – powiedział podczas briefingu Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Stąd też apeluję o wsparcie, merytoryczną dyskusję i jak najmniej sporów politycznych. Liczę, że dzięki współpracy jesteśmy w stanie wspólnie wypracować możliwie najlepszy sposób wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szczecińskich szkół.

Szczegółowe informacje na temat planowanych zmian można znaleźć w załączniku do tej wiadomości.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin