Ranking „Perspektywy 2019”. Jak wypadły szkoły z naszego regionu?

Na zestawienie przygotowywane przez miesięcznik „Perspektywy” co roku czekają nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale także uczniowie, którzy planują dalszą edukację. Jak w tym roku wypadły szkoły z Pomorza Zachodniego?

XIII LO w Szczecinie nie jest już najlepszym liceum w Polsce

W tym roku słynna szczecińska „Trzynastka” zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, który co roku prezentuje efekty nauczania 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce. Przez ostatnie trzy lata szczecińska szkoła była liderem rankingu, ale w tym roku wyprzedziło ją XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie.

W połowie lat 90. gdy XIII LO w końcu trafiło do obecnego budynku, uczniowie tej szkoły osiągali jedne z najgorszych wyników z egzaminu maturalnego w województwie zachodniopomorskim – wspomina Cezary Urban, dyrektor XIII LO w Szczecinie. – Teraz często słyszymy, że z tak zdolnymi uczniami, łatwo nam wygrywać rankingi, tylko mało kto pamięta, z jakiego poziomu startowaliśmy. To była konsekwentna, mozolna praca całego zespołu nauczycielskiego. Zresztą ta praca nigdy nie ustaje. Chcąc utrzymać wysoki poziom, nauczyciele muszą utrzymywać wysokie zaangażowanie.

W pierwszej setce rankingu znalazły się również dwa inne szczecińskie licea. II LO im. Mieszka I zostało sklasyfikowane na 48. pozycji (rok temu zajmowało 50. miejsce), a duży awans odnotowało V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka, które zajęło 53. miejsce (rok temu było 80.). Jeśli chodzi o licea z innych miast naszego regionu, to wśród stu najlepszych liceów znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie, które zajęło 88. miejsce (ta sama pozycja co przed rokiem).

Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Szczecinie najlepsze na Pomorzu Zachodnim

W Rankingu Techników z naszego regionu najwyżej sklasyfikowano Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E w Szczecinie, które zajęło 19. miejsce (awans z 40.). Niżej niż w ubiegłym roku uplasowało się Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie, które zajęło 31. miejsce (w zeszłym roku 17.). W pierwszej setce rankingu znalazły się jeszcze Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie na miejscu 74. (awans ze 119.) i Technikum Ekonomiczne w ZSE-H w Kołobrzegu na miejscu 91. (w zeszłym roku w ogóle nie było go na liście).

Kryteria rankingu „Perspektywy”

Pod uwagę przy umieszczaniu liceum w rankingu brano trzy czynniki. Pierwszy z nich to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 procent), drugi – wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 procent), a trzeci to sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 procent). W przypadku tych ostatnich po raz kolejny uwzględnione zostały także osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Przy tworzeniu Rankingu Techników brano pod uwagę wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (20 procent), matury z przedmiotów dodatkowych (30 procent), a także wyniki z egzaminu zawodowego (30 procent) i sukcesy w olimpiadach (20 procent).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl