PUM w Szczecinie na 12 pozycji w ogólnej klasyfikacji uczelni akademickich „Perspektyw”

09:36
PUM w rankingu Perspektyw
Źródło: PUM w Szczecinie / Facebook

W najnowszym rankingu uczelni akademickich opublikowanym przez portal edukacyjny „Perspektywy”, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie odnotował znaczący sukces. Uniwersytet zajmujący się naukami medycznymi zajął 12. miejsce w ogólnej klasyfikacji, co stanowi awans o cztery pozycje w porównaniu do ubiegłego roku. Jest to drugi najlepszy wynik w historii uczelni.

Szczególnie godnym podkreślenia jest powrót na pierwsze miejsce w kraju pod względem efektywności naukowej. Kategoria „Efektywność naukowa” jest jednym z najbardziej obiektywnych kryteriów oceny uczelni i odpowiada za aż 28% całkowitej punktacji przyznawanej w rankingu. Wpływ na jej wynik mają takie czynniki jak zdolność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry naukowej, nadane stopnie naukowe, liczba publikacji i cytowań oraz wskaźniki takie jak FWCI (Field-Weighted Citation Impact), FWVI (Field-Weighted View Impact) i Top 10 (Publikacje w dziesiątym percentylu czasopism o najwyższym wpływie).

Pomorski Uniwersytet Medyczny uzyskał również wysokie miejsce w kategorii „Publikacje”, zajmując trzecie miejsce w Polsce. Sukces ten jest wynikiem wysokiego poziomu naukowego oraz efektywnej pracy badawczej naszych naukowców. Dzięki temu, Pomorski Uniwersytet Medyczny awansował na 12. pozycję w rankingu polskich uczelni akademickich za rok 2022.

Warto podkreślić, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie nadal pozostaje najlepszą uczelnią Pomorza Zachodniego oraz czwartym najlepszym uniwersytetem w Polsce wśród uczelni medycznych. To doskonałe osiągnięcie, które potwierdza wysoką jakość badań naukowych oraz rozwój uczelni.

Link do rankingu – TUTAJ

Zobacz także:

Genetyk z PUM w międzynarodowym zespole badawczym, który odkrył nowy gen związany z rakiem piersi

Szczecińscy lekarze na Liście Stu 2022 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej medycynie

Profesorowie z PUM w rankingu WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS 2022

Unikalne leczenie rogówki w kraju. Prof. Anna Machalińska z PUM laureatką konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”

ZUT w Szczecinie utrzymuje silną pozycję w rankingu Perspektywy 2023

/Źródło: PUM w Szczecinie/