Projekt „STOP-wykluczeniom” w TWP Szczecin

08:00

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie od 01.04.2016 r. realizuje projekt „STOP-wykluczeniom” współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu polega na:

  1. Rozwijaniu kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach profilaktycznych i wychowawczych
  1. Wsparciu działań o charakterze regionalnym w zakresie niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, mających na celu powrót na drogę reintegracji poprzez m.in. organizację działań o charakterze charytatywnym
  1. Upowszechnianiu i promowaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego działań mających na celu wspieranie aktywnej postawy w zakresie poszukiwania pracy i niwelowaniu bierności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prelekcje, szkolenia i doradztwo

Odbiorcy Zadania

Osoby znajdujące się na marginesie życia społecznego i zawodowego, m.in.:

– osoby opuszczające zakłady karne w Nowogardzie, Goleniowie,

– osoby po leczeniu odwykowym – członkowie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów,

– osoby bezdomne ze schronisk na terenie Szczecina i Gryfic,

– młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, socjalizacyjne, interwencyjne itp. z terenu Szczecina, Polic i Gryfic.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

00_Logo_wersja_podstawowa(RGB)Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie
Potulicka 16, 70-952 Szczecin
tel: 91 44 80 021
www.twp.szczecin.pl

Artykuł sponsorowany