Próbne matury w szkolnych ławkach już na początku marca

Od 3 marca startują próbne matury w szkołach. Testy egzaminacyjne będą mogły się odbywać do 16 marca z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Próbne matury nie są obowiązkowe, zatem w terminie od 3 do 16 marca będą się one odbywały wyłącznie w szkołach zainteresowanych ich przeprowadzeniem.

Wiadomo już, że tegoroczna matura będzie się różniła od tych poprzednich – z uwagi na pandemiczną sytuację, która wymusiła naukę w trybie zdalnym, uniemożliwiając tym samym bezpośredni kontakt z nauczycielem. Zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji zostanie zmniejszona, między innymi, lista zadań z matematyki.

Materiały do przeprowadzenia próbnej matury

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście w szkole.

Materiały do przeprowadzenia próbnej matury zostaną również zamieszczone na:

 • stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych
 • na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek
 • filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
  zbiory zadań z matematyki
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020.

Szczegółowy harmonogram egzaminów próbnych jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl