Otwarcie sali symulatorów VR Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

12 kwietna 2022 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miało miejsce oficjalne otwarcie sali symulacji wirtualnej rzeczywistości, która jest wyposażona w symulatory ograniczeń osób ze szczególnymi potrzebami oraz wirtualnego miejsca zbrodni.

Jak powstała sala symulacji VR?

Sala symulacji VR została wykonana w ramach projektu wdrożeniowego Jak najbliżej dostępności, który był realizowany w ramach konkursu Projektowanie uniwersalne, a został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 963 492,50 złotych oraz z funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej. 

Zadania projektu to:

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej;
 • możliwość wykonywania usług doradczych: szkoleń, warsztatów, wykładów lub innych działań dydaktycznych;
 • zwiększenie umiejętności pracowników uczelni z zakresu projektowania uniwersalnego.

Symulatory tworzą wirtualną rzeczywistość (VR). Opracowuje się ją przy użyciu technologii informatycznych. Sprawiają one, że stanie wykreowana multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni oraz wydarzeń.

Zajęcia dydaktyczne z użyciem symulatorów przeznaczone są zarówno dla studentów, jak i dla podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego, czyli stowarzyszeń, fundacji, urzędów, sądów oraz przedsiębiorstw.

Technologia VR służy nauce

Gospodarzami uroczystości byli JM Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz dr hab. Ewelina Cała -Wacinkiewicz, prof. US, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US.

Wśród wielu zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele Władz Uczelni, Pan Mateusz Wagemann – Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Daniel Lala – Wiceprezes Zarządu firmy Asseco Data Systems oraz przedstawiciele administracji samorządowej i służb mundurowych.

W czasie uroczystości Rektor US mówił, że: Wirtualna rzeczywistość, od kilku lat jest wykorzystywana w wielu dziedzinach naszego życia, nie tylko w rozrywce, medycynie czy szkoleniach, ale również, jak w przypadku naszego projektu, może służyć budowaniu i rozwijaniu świadomości społecznej lub zwiększeniu atrakcyjności programów kształcenia i uzupełnianiu wiedzy teoretycznej.

Wirtualna sala umożliwia symulowanie potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby głuchej lub mającej problemy geriatryczne. Może być również wykorzystywana do symulacji wirtualnego miejsca zbrodni. W ten nietypowy sposób można zaprezentować wiedzę oraz umiejętności kryminalistyczne. Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Dziekan WPiA wyjaśniała, że: Stale uczymy naszych studentów, że niesienie pomocy jest kwintesencją zawodu prawnika. Jest też ono bardzo ważnym aspektem zawodu urzędnika, managera lub pracownika placówki medycznej. Dzięki temu niezwykle innowacyjnemu projektowi, będziemy mogli przekazać wiedzę w nowoczesny sposób. Nasz Wydział staje się coraz bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a inkluzyjność uczyniliśmy jednym z istotnych elementów naszej strategii. To ogromna satysfakcja móc zaproponować obecnym i przyszłym studentom to narzędzie dydaktyczne.

Jak można wykorzystać technologię VR do celów dydaktycznych?

Na to pytanie odpowiadał Pan Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems, który podczas spotkania. Mówił o tym, że: Wirtualna rzeczywistość to technologia, która już teraz rewolucjonizuje świat rozrywki i edukacji. Z symulatorów VR korzystają wszystkie najlepsze uczelnie na świecie takie jak: Harvard czy Stanford, dlatego bardzo cieszymy się, że dziś do tego grona dołącza Uniwersytet Szczeciński. Symulatory wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości pozwalają tworzyć dla studentów środowisko do treningów i doskonalenia umiejętności w sytuacji, gdy praktykowanie w rzeczywistych warunkach jest trudne, niebezpieczne lub bardzo kosztowne. Dzięki temu studenci prawa czy kryminalistyki mogą uczyć się jak badać i analizować ślady pozostawione na miejscu przestępstwa, a adepci medycyny trenują realizację procedur medycznych czy ratunkowych np. związanych z kwalifikacją poszkodowanych w wypadkach masowych. Przyszli architekci mogą natomiast uczyć się jak projektować budynki i przestrzeń miejską uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Symulatory pozwalają tworzyć nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania, a także zwiększają dostępność i efektywność kształcenia.

W sali symulatorów wirtualnej rzeczywistości znalazły się:

 • symulator wad wzroku – daje on możliwość sugestywnego doświadczenia problemów percepcyjnych osób z różnymi zaburzeniami widzenia. Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) daje możliwość zaobserwowania użytkowników wpływu rozmaitych chorób na pole widzenia, postrzeganie barw i inne elementy, które mogą w różny sposób utrudniać życie osobom z dysfunkcjami wzroku;
 • symulator wózka inwalidzkiego – za jego pomocą użytkownik może wykonać wiele codziennych czynności w przestrzeni publicznej i zobaczyć jakie są ograniczenia, na przykład architektoniczne w przestrzeni publicznej, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mogą to być na przykład: wysokie i nierówne krawężniki, strome podjazdy, pochylnie), niedogodności transportowych (brak niskopodłogowego autobusu). Użytkownik symulatora może poruszać się w wirtualnym środowisku przy użyciu wózka inwalidzkiego znajdującego się na specjalnej, nieruchomej platformie. Takie doświadczenie na pewno ułatwi zrozumienie problemów, jakie mają osoby z niepełnosprawnością ruchową w codziennym funkcjonowaniu;
 • symulator barier utrudniających aktywność osób niesłyszących – daje on możliwość sugestywnego doświadczenia problemów percepcyjnych osób niesłyszących. Symulator daje okazję do zetknięcia się z niedogodnościami, na jakie natykają się osoby dotknięte chorobami zmysłu słuchu. Technologia VR pozwala użytkownikowi poznać ograniczenia, z jakimi walczą osoby dotknięte dysfunkcjami słuchu.
 • symulator ograniczeń geriatrycznych – to narzędzie, które pozwala na odczucie różnych ograniczeń i trudności życia codziennego, z jakimi musi walczyć na co dzień wiele osób w starszym wieku. Zastosowanie technologii VR wzbogaconej o kombinezon geriatryczny i bieżnię VR, pozwala użytkownikowi zrozumieć problemy z jakimi zmagają się osoby starsze;
 • symulator miejsca zbrodni – to narzędzie, które dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości daje użytkownikowi możliwość rozwiązania sprawy kryminalnej w określonym stanie faktycznym przez wyjaśnienie okoliczności zbrodni. Celem użytkownika jest zabezpieczenie śladów kryminalnych na miejscu zbrodni, co ułatwia rozwikłanie zagadki.

    W ramach realizacji strategii dostępności Wydział Prawa i Administracji US:

 • przystosował pod względem infrastruktury budynek wydziału dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • używa do pomocy tłumacza języka migowego,
 • kształci pracowników,
 • publikuje treści w Internecie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami,
 • rozszerza wiedzę w zakresie inkluzji społecznej.
sala symulacji
Fot. Filip Kacalski/Uniwersytet Szczeciński
sala symulacji
Fot. Filip Kacalski/Uniwersytet Szczeciński

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl